อัพเดทล่าสุดเมื่อ 17 นาที 52 วินาที ที่ผ่านมา

ความมั่นคง

2007-01-24 04:31
การเมือง "ทักษิณ" วิจารณ์ไทยผ่านสื่อญี่ปุ่น
2007-01-21 00:39
โครงการตลาดวิชาการมหาวิทยาลัยชาวบ้านและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดเสวนาเปิดประเด็นจากหนังสือ "ความเป็นมาของทฤษฎีแบ่งแยกดินแดน : จากวันนั้นถึงวันนี้" แต่งโดย รศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ณ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ "ประชาไท" เก็บความนำเสนอ

Pages