อัพเดทล่าสุดเมื่อ 9 ชั่วโมง 59 นาที ที่ผ่านมา

ความมั่นคง

2008-05-30 22:59
"ตราบใดภาครัฐยังไม่สามารถนำ ทฤษฎี "เอาใจเขามาใส่ใจเรา" นำไปใช้ควบคู่กับยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น "แยกปลาออกจากน้ำ"หรือ "ขุดบ่อล่อปลา" สุดท้ายไม่ใช่แค่กำจัดปลาไม่ได้ มิหนำซ้ำยังทำให้น้ำกลายเป็นปลา หรือพวกเดียวกับปลาโดยปริยาย เพราะความหวาดระแวงเกินไปจนนำไปสู่การรีบด่วนสรุปว่า ปลาหรือผู้ก่อความไม่สงบในความคิดของรัฐก็คือ ประชาชนผู้บริสุทธิ์นั่นเอง"    
2008-05-07 00:53
บันทึกการลงพื้นที่ของนักศึกษาและอาสาสมัครสิทธิมนุษยชน ซึ่งทำการลงพื้นที่ทันทีหลังเกิดเหตุระเบิดในมัสยิดหมู่บ้านทุ่งโพธิ์ อ.หนองจิก จ. ปัตตานี
2008-04-01 05:11
ข้อมูลลำดับที่ 2 จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ญาติพี่น้องของชาวบ้านผู้เสียหายจากการควบคุมตัวโดยรัฐ ซึ่งมีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้ถูกซ้อมทรมาน ในพื้นที่หมู่บ้านรือเปาะ หมู่ 3 ต ดูซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.)      
2008-03-22 03:34
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลักษณะของเหตุการณ์และผลกระทบที่ชาวบ้านได้รับจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยแบ่งได้ 3 กรณีคือ ชาวบ้านถูกซ้อมทรมานในขณะควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ เพื่อให้รับสารภาพ ชาวบ้านถูกเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่ใช้ศาลเตี้ยพิพากษาประหารชีวิต ชาวบ้านที่ถูกปล่อยตัวจากการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ ถูกคุกคามและถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในพื้นที่  
2007-12-22 05:37
ล่าหมื่นชื่อถอน พ.ร.บ.ความมั่นคง วันแรกได้แล้ว 2,000 "จอน" คาด 20 วันครบ ประกาศยุติการชุมนุมหน้า สนช. พร้อมวางดอกไม้จันทน์ไว้อาลัยทิ้งท้าย... ด้าน สนช. ค้างพิจารณาร่าง พ.ร.บ.3 ฉบับ เหตุเกิดปัญหานับองค์ประชุม สรุปประชุม 3 วัน ทำยอดผ่านกฎหมาย 64 ฉบับ ส่วน 27 สนช.เบรก จุฬาฯ ออกนอกระบบ ยื่นเรื่องศาล รธน.ตีความ
2007-12-21 13:43
"นี่คืออำนาจทหารที่มาใหม่ ถ้าเราไม่ต้านหรือพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในวันที่ 23 ธ.ค. ไม่แก้ไข เราจะอยู่กับระบอบทหารและจะพาประเทศไปสู่ความขัดแย้ง เหมือนกับการสู้กับคอมมิวนิสต์ ตลอด 30 ปี"    
2007-12-20 23:39
การต่อสู้ของภาคประชาชนยังไม่สิ้นสุด แม้ว่า พ.ร.บ.ความมั่นคง จะคลอดออกมาแล้วก็ตาม "จอน" ทิ้งท้ายก่อนยุติการชุมนุม 20 ธ.ค. จะกลับมา "ประณาม" ด้าน สนช. ยังเร่งคลอดกฎหมายแบบไม่หยุดกินข้าวเที่ยง 2 วันติด จับตาถึงเที่ยงคืน 21 ธ.ค. กฎหมายอะไรจะผ่านใช้ก่อนมีสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
2007-12-20 20:44
เวลาประมาณ 20.00 น. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรด้วยมติเห็นชอบ 105 ไม่เห็นชอบ 8 งดออกเสียง 2 โดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง  

Pages