ยกเลิกประชาไท SMS พิมพ์ข้อความ 'STOP 99' ส่งไปที่ '4853560'

ประกาศ! ยกเลิกประชาไท SMS

สืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทำให้บริษัทผู้ให้บริการเอสเอ็มเอส ระงับการให้บริการข่าวประชาไท (ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2553) ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวได้ขอยกเลิกการให้บริการเอสเอ็มเอสข่าวประชาไทแก่สมาชิกเป็นการถาวร และได้ดำเนินการส่งข่าวเอสเอ็มเอสในชื่อ MobileDaily โดยใช้ฐานสมาชิกเอสเอ็มเอสประชาไทเดิมต่อเนื่องต่อไป (เริ่มวันที่ 22 เม.ย. 2553)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ประชาไท ขอเรียนให้สมาชิกเอสเอ็มเอสข่าวประชาไททราบว่า ประชาไท มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในเนื้อหาข่าวของ MobileDaily ไม่ได้รับส่วนแบ่งค่าบริการ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ และมิได้ยินยอมให้บริษัทผู้ให้บริการหักค่าบริการโดยอัตโนมัติในชื่อใดๆ ที่มิใช่ 'prachatai'

จึงขอเรียนแจ้งให้สมาชิกทราบว่า หากไม่ประสงค์จะรับข้อความ MobileDaily ที่ไม่ใช่ของประชาไทต่อไป โปรดพิมพ์ข้อความยกเลิกว่า “STOP 99” ส่งไปที่หมายเลข “4853560” เพื่อมิให้ระบบคิดค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ

ประชาไทเรียนขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

วิธียกเลิก SMS

  1. พิมพ์ข้อความ 'STOP 09'
  2. ส่งไปที่หมายเลข 4853560

หมายเหตุ: หากสมาชิกยังไม่ได้ทำการยกเลิก ระบบจะคิดว่าบริการรายเดือนต่อไปแบบอัตโนมัติ ซึ่งเนื้อหาของ SMS และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไม่มีความเกี่ยวข้องกับประชาไทแต่อย่างใด