สัปดาห์เปิดโลกการอ่าน 14-20 ธันวาคม 2552

สัปดาห์เปิดโลกการอ่าน
14-20 ธันวาคม 2552
ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
13.30 น. กล่าวนำ "พื้นที่มหาวิทยาลัยกับการอ่าน"
รศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ----- ไฟล์เสียง mp3
14.00 น. เปิดประเด็น “หนังสือ -การอ่าน- ห้องสมุด”
โดยคุณมกุฏ อรฤดี สำนักพิมพ์ผีเสื้อ ----- ไฟล์เสียง mp3

อังคารที่ 15 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. เสวนา self-censorshipกับวงวิชาการไทย
บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ ----- ไฟล์เสียง mp3  /  ไฟล์เสียง mp3 (ต่อ)
เกษม เพ็ญภินันท์ ----- ไฟล์เสียง mp3  /  ไฟล์เสียง mp3 (ต่อ)
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ ดำเนินรายการ

เปิดตัวหนังสือ
ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมุมมองมนุษยศาสตร์

สำนักพิมพ์วิภาษา

พุธที่ 16 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. เสวนา Econ Change ----- ไฟล์เสียง mp3
เปิดตัวหนังสือ Economic change in Thailand since 1850
 ----- ไฟล์เสียง mp3
ของ James Ingram
ฉบับแปล
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

พฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. ฉายหนังเรื่อง ONE Flew Over the Cuckoo's Nest - 1975
เสวนา หนังกับวรรณกรรม
คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง
จักรพันธ์ ขวัญมงคล
สำนักพิมพ์ไลท์เฮ้าส์‏

ศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2552
ห้องประชุม 301
14.00 น. เสวนาประจำปีกองทุนนพพร ประชากุล ครั้งที่ 1
"วิจักษ์วรรณกรรมวิจารณ์ วิจารณ์วรรณกรรมวิจักษ์"
นำเสนอโดย เสนาะ เจริญพร ----- ไฟล์เสียง mp3
ร่วมเสวนาโดย ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ----- ไฟล์เสียง mp3
ดำเนินรายการโดย ไอดา อรุณวงศ์
สำนักพิมพ์อ่าน

เสารที่ 19 ธันวาคม 2552
ห้องกระจกริมน้ำ
14.00 น. เสวนา ผู้คน การพัฒนา โลกาภิวัตน์ และความสุขแบบภูฐาน
สุลักษณ์ ศิวรักษ์
สดใส ขันติวรพงศ์
สฤณี อาชวานันทกุล
จิตกร บุษบา ดำเนินรายการ
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
ห้องกระจกริมน้ำ

ห้องประชุมชั้น 2
14.00 น. "จากพฤษภาประชาธรรมถึงรัฐประหารเพื่อประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข: 'อ่าน' การต่อสู้ทางชนชั้นในพลวัตการเมืองไทย"

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ นำเสนอ ----- ไฟล์เสียง mp3
สมชัย ภัทรธนานันท์ ----- ไฟล์เสียง mp3
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ----- ไฟล์เสียง mp3
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ ----- ไฟล์เสียง mp3
ชัยธวัช ตุลาฑล ดำเนินรายการ
สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม
ห้องประชุม 301
13.00 น. ลำพังหัวใจยังไม่พอ : หนึ่งในวิธีฝึกฝนของคนสร้างงานวรรณกรรม วันนี้
อธิคม คุณาวุฒิ, เวียง-วชิระ บัวสนธ์ และสมาชิกคณะฯ สำนักพิมพ์ WAY
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ดำเนินรายการ

15.00 น. “อ่าน 1984 : รับฟังการอ่านวรรณกรรมเรื่อง หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่
และร่วมเสวนาหลังการอ่าน”

นำเสนอการอ่านวรรณกรรม โดยผู้แสดงการละคร ----- ไฟล์เสียง mp3
ผู้ร่วมเสวนา รัศมี เผ่าเหลืองทอง ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ----- ไฟล์เสียง mp3
อ่านบทกวีโดย ไม้หนึ่ง ก.กุนที ----- ไฟล์เสียง mp3
โดยสำนักพิมพ์สมมติ