นิทรรศเสวนา “แสงเงากลางไฟใต้: ภาพอนาคตและการเมืองชายแดนใต้”

Activity Date: 
Mon, 2011-06-27 13:00

กำหนดการนิทรรศเสวนา “แสงเงากลางไฟใต้; ภาพอนาคตและการเมืองชายแดนใต้” จัดโดย ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เครือข่ายช่างภาพข่าวชายแดนใต้ เครือข่ายสื่อประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เว็บไซต์ประชาไท.คอม วันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ FCCT ชั้น P อาคารมณียา กรุงเทพฯ 13.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร 13.20 – 13.30 น. เกริ่นนำโดย ตติกานต์ เดชชพงศ บรรณาธิการหนังสือภาพ WeWatch Book 13.30 – 14.30 น. เสวนาเปิดตัวหนังสือ WeWatch Book ฉบับ In Between; Restive South หัวข้อ “การเมืองในภาพถ่ายชายแดนใต้” โดย • นครินทร์ ชินวรโกมล ช่างภาพสื่อมวลชนเครือ Nation, สำนักข่าว EPA • ฟูอัด แวสะแม ช่างภาพอิสระกลุ่ม Seed ปัตตานี • มูหมัดซอเร่ เดง นักเคลื่อนไหวและช่างภาพอิสระกลุ่ม Bintang Photo • ภาพันธ์ รักษ์ศรีทอง อดีตผู้สื่อข่าวประชาไท, คอลัมนิสต์อิสระ ผู้ดำเนินการเสวนา รอมฎอน ปันจอร์ ผู้ปฏิบัติงานศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 14.30 – 16.30 น. เสวนาหัวข้อ “ไฟใต้หลังเลือกตั้ง: ภาพอนาคตที่ควรเป็น” “Justice”: อนุุกูล อาแวปูเต๊ะ กรรมการมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC) “Decentralization”: เมธัส อนุวัตรอุดม นักวิชาการประจำสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า (KPI) “Peace Dialogues” : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ผู้ดำเนินการเสวนา: มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาอิสลามและโลกมุสลิม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หมายเหตุ: ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายชายแดนภาคใต้ โดยเครือข่ายช่างภาพทั้งในและนอกพื้นที่ ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ deepsouthwatch.org และ prachatai3.info