อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 43 นาที ที่ผ่านมา

เศรษฐกิจ

2018-11-20 21:49
'อนุสรณ์' ค้านเปิดช่องนักลงทุนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือซื้อที่ดินจำนวนมากเพื่อแลกกับการลงทุน ด้าน สนง.กก.พัฒนานโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โต้ 'อาลีบาบา' ถือครองที่ดิน ไม่ใช่แลกกับการลงทุน ยันไม่สูญเสียอธิปไตย ขณะที่ TCIJ เปิดข้อมูล ปี 62 ก่อสร้างภาครัฐมูลค่ารวม 9.5 แสนล้าน กระจุกตัว EEC 72% ที่มาภาพ http://www.facebook.com/eecwecan
2018-11-20 20:56
กรมทรัพย์สินฯ เผยจาก 11 คำขอ สั่งยกเลิกแล้ว 1 เพราะจดสิทธิบัตรสารสกัดกัญชา นอกนี้ละทิ้งไป 2 เหลือ 8 คำขอไม่ใช่สารสกัดจากกัญชา แต่เป็นคำขอที่มีการใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ ด้านไบโอไทยโต้ 8 คำขอที่เหลืออาจขัด ม.5 เรื่องความใหม่ ชี้ต้องเปิดเผยคำขอให้ประชาชนตรวจสอบได้ ระบุพบกรมทรัพย์สินเตรียมรับจด 2 สิทธิบัตร อาจขัดม.9(4)เรื่องบำบัดรักษา ภาพจากเพจ BIOTHAI
2018-11-20 16:55
สนช. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ) กำลังจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายที่จะให้ค่าตอบแทนสำหรับการประชุมของตุลาการแต่ละครั้งโดยประธานได้ 10,000 บาท ผู้เข้าร่วม 8,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงานในสังคมไทยซึ่งโดยเฉลี่ยเท่ากับประมาณวันละ 300 บาทแล้ว หมายความว่าการประชุมของผู้ทรงความยุติธรรมในหนึ่งครั้งมีจำนวนมากกว่าหรือใกล้เคียงกับค่าแรงขั้นต่ำของผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งเดือน
2018-11-20 12:34
ตอบคุณภาคภูมิ แสงกนกกุล เรื่องรัฐสวัสดิการ 101 ในบทสัมภาษณ์ประชาไท รัฐสวัสดิการ 101 กับ ภาคภูมิ แสงกนกกุล : การจัดวางความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐ-สังคม บทสัมภาษณ์คุณภาคภูมิชิ้นนี้ไม่ใช่ข้อเสนอรัฐสวัสดิการ 101 แต่น่าจะตั้งชื่อใหม่ว่า “วิธีการลดทอนการเรียกร้องรัฐสวัสดิการ 101” เพราะตรงกว่า
2018-11-19 22:05
ร่าง พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ใหม่ เพิ่มบทบาทศาล กำหนดโทษเจ้าหน้าที่ชัดขึ้น แต่ยังค้นบ้าน เข้าถึง-คัดลอกข้อมูลได้เอง ผู้พิพากษาอาวุโสกังวล ยังให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเยอะ สะดวก รวดเร็ว แต่สิทธิ เสรีภาพเสี่ยงถูกละเมิด ศรีอัมพร ศาลิคุปต์ (ที่มา:Banrasdr Photo)
2018-11-18 20:43
นักเศรษฐศาสตร์ระบุหากมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจจำเป็นต้องมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากว่าที่ปรากฏในกฎหมายที่ผ่าน สนช. 
2018-11-18 13:53
ที่ปรึกษาแรงงานลงพื้นที่แม่สอด เยี่ยมผู้สูงอายุฝึกอบรมอาชีพ
2018-11-17 10:55
สนช.มีมติเห็นชอบผ่านวาระ 3 ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 169 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง เตรียมประกาศใช้เป็นกฎหมาย หวังปฏิรูปโครงสร้างภาษียกเลิกการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินแบบเดิม ปรับอัตราภาษีแบบถดถอยมาเป็นอัตราก้าวหน้า 
2018-11-16 20:25
รัฐบาลไทยและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติร่วมเปิดศูนย์นวัตกรรมประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มุ่งเป็นแหล่งในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม และสนับสนุนประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาค
2018-11-16 20:05
  16 พ.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2561 เรื่องการยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

Pages

Subscribe to เศรษฐกิจ