ถ่ายทอดสดการพิจารณาการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) “จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”

Activity Date: 
Tue, 2017-03-14 13:30

ถ่ายทอดสดการพิจารณาการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) “จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” เมื่อไหร่:  วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.30 น. ที่ไหน:  แฟบ คาเฟ่ (Fab Café) อารีย์ ซอย 1 กรุงเทพฯ ผู้สนใจกรุณายืนยันการเข้าร่วมที่; http://bit.ly/2n1yZjV

 

คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHRC เตรียมจัดการพิจารณาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทยประจำปี 2559 ในฐานะที่ไทยเป็นรัฐภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หรือ ICCPR ที่สำนักงานใหญ่ UNHRC นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคมนี้ โดยเปิดให้ภาคประชาสังคมส่งรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเข้าไปให้ UNHRC พิจารณาร่วมกับรายงานของรัฐบาลไทย ซึ่งปีนี้มีรายงานจากภาคประชาสังคมส่งไปถึง UNHRC ถึง 14 ฉบับ

สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) และเครือข่ายภาคประชาสังคมด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจร่วมงานถ่ายทอดสดการพิจารณาการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) “จากกรุงเทพถึงเจนีวา: ส่งเสียงสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”

นอกจากการถ่ายทอดสดตรงจากเจนีวาแล้ว ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในหัวข้อ “เสียงจากสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” โดยตัวแทนจากภาคประชาสังคมในหลายภาคส่วน (รายละเอียดโปรดดูกำหนดการที่แนบมาพร้อมกันนี้)

 

เมื่อไหร่:        วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 17.30 น.

ที่ไหน:           แฟบ คาเฟ่ (Fab Café) อารีย์ ซอย 1 กรุงเทพฯ

 

ผู้สนใจกรุณายืนยันการเข้าร่วมที่; http://bit.ly/2n1yZjV

***มีล่ามแปลพร้อมหูฟังเป็นภาษาไทยและอังกฤษ***

 ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ เนาวรัตน์ 089-922-9585