สัมนาเชิงปฏิบัติการ คราสและควินิน : รื้อสร้าง 'ปากไก่และใบเรือ' ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์