เสวนา "เหลียวหลังแลหน้าประเทศไทย 1 ปีหลังประชามติ"

Activity Date: 
Sun, 2017-08-13 13:00

กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย (DRG) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเสวนา "เหลียวหลังแลหน้าประเทศไทย 1 ปีหลังประชามติ" ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ร่วมเสวนาโดย

- ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- รังสิมันต์ โรม นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาชิกกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตย

- ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- อารีฟีน โสะ สมาชิกกสหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี

- กรรณิกา กิจติเวชกุล สมาชิกกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

ดำเนินรายการโดย ปกรณ์ อารีกุล