พินิจ รธน. 2475 พิจารณา รธน. 2560 เราเดินถอยหลังมาไกลแค่ไหนแล้ว?

Event Date: 
Saturday, 23 June, 2018 - 13:00

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย ใต้เตียงมธ. และ คณะประชาชนเพื่ออิสรภาพ - คปอ.

13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เสวนาหัวข้อ "พินิจ (รัฐ) ธรรมนูญ 2475 พิจารณารัฐธรรมนูญ 2560 : เราเดินถอยหลังมาไกลแค่ไหนแล้ว?"

หัวข้อย่อย:

- "รัฐธรรมนูญ 2560 สืบทอดเจตนารมณ์ของการอภิวัฒน์ 2475 หรือไม่?"
โดย รศ.ดร.โภคิน พลกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตประธานรัฐสภา

- "การกระจายอำนาจจาก 2475 ถึง 2560"
โดย อ.ชำนาญ จันทร์เรือง รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

- "เปรียบเทียบเนื้อหารัฐธรรมนูญ 2475 และ 2560"
โดย อ.เอกชัย ไชยนุวัติ นักวิชาการกฎหมาย

- "บริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญ 2475 และ 2560"
โดย คุณพริษฐ์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ทายาท พล.อ.หลวงเสรีเริงฤทธิ์ สมาชิกคณะราษฎร

ดำเนินรายการโดย คุณเศวตโชติ วิชาชัย นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

16.30 น. ปิดงานเสวนา

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการเสวนา
และไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า