เสวนา“คนรุ่นใหม่ กับปัญหาการคุกคามทางเพศ

Event Date: 
Wednesday, 4 July, 2018 - 10:30

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม2561 เวลา 10.30 น. ห้องสตูดิโอ ชั้น 4  หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

 ชวนวัยรุ่นไทย กะเทาะเปลือกความคิด “คุกคามทางเพศ”  ในเสวนาเปิดใจ เปิดประสบการณ์เยาวชน  เมื่อครั้งเคยเชื่อว่าการฉวยโอกาส  คุกคามทางเพศ  เป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำ...พร้อมเปิดตัวผลงานสื่อรณรงค์หยุดคุกคามทางเพศของนักศึกษา      

เปิดผลงานสื่อรณรงค์รูปแบบใหม่ ชุด “เรียงผิดชีวิตเปลี่ยน” “นำเสนอผลงานและมุมมองคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์สื่อใหม่ ยุติการคุกคามทางเพศ”  โดย นักศึกษาและอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

“มุมมองนักนิเทศศาสตร์ต่อผลงานสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ของคนรุ่นใหม่” โดย ดร.ชเนตตี ทินนาม คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสวนา “คนรุ่นใหม่ กับปัญหาการคุกคามทางเพศ” “ประสบการณ์และมุมมอง สู่จุดเปลี่ยนการคุกคามทางเพศ” โดย เอ(นามสมมุติ) เยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย)บ้านกาญจนาภิเษก

“ประสบการณ์คนใกล้ตัวกับปัญหาการคุกคามทางเพศ” โดย ดีเจพานิ  ปานิตา คลื่น Met 107  

“ฝ่าข้ามปัญหาและอุปสรรคการทำงานคุกคามทางเพศ” โดย นางสาวอังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

ทั้งนี้ในงานมีการนำผลงานนิทรรศการ “พลังสังคม หยุดการคุกคามทางเพศ” ของคุณสิรินยา บิซอพ(คุณซินดี้) คุณณัฐ ประกอบสันติสุข และมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล

มาจัดแสดง ไปจนถึงวันที่ 15กรกฎาคม 2561 นี้ด้วย 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์