สัมมนาพิเศษในหัวข้อ: "เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย"

Event Date: 
Tuesday, 2 October, 2018 - 10:00

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานสัมมนาพิเศษก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ: "เมื่อถึงทางแยก ความท้าทายและอนาคตสวัสดิการไทย" ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ร่วมเสวนาโดย:

1. ศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

3. ดร.ธร ปีติดล, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

---------------------------------------

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารคณะได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/ECONTUofficial
 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์