วัฒนธรรมความพิการในบริบทอเมริกา โดย Steven Brown

Event Date: 
Wednesday, 12 December, 2018 - 13:00 to 14:30

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดวัฒนธรรมความพิการในบริบทอเมริกาโดย Dr. Steven Brown ผู้ก่อตั้ง Institute on Disability Culture, University of Hawaii ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 4206 อาคาร 4 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่ประชาสัมพันธ์