เวที “มหกรรมชุมชนสุขภาวะ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561”

Event Date: 
Monday, 7 January, 2019 - 11:30 to Wednesday, 9 January, 2019 - 13:00

 

วันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ.2562

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ

 

วันที่ 7 ม.ค.2561

 

เวลา 11.30-13.00 น.

การแสดงพิธีเปิด “แผ่นดินภูมิพละ อาริยะแห่งสยาม”

เปิดงาน “มหกรรมชุมชนสุขภาวะ” ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

ปาฐกถาพิเศษ “สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนบนฐานเศรษฐกิจการเกษตร”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

 

เวลา 16.30-17.00 น.

Talk Show “สุขภาวะถ้วนหน้า ประชาลงมือทำ(เอง)”

โดย คุณศิวโรต จิตนิยม ประธานสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี

     

วันที่ 8 ม.ค.2561

เวลา 11.30-13.00 น.

 

เสวนา “พลังพลเมืองอาสา สร้างสังคมสุขภาวะ”

โดย ทีมพลเมืองอาสา กรณี 13 หมูป่า ถ้ำขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย

คุณเอ๋ นรินทร ณ บางช้าง ทีมผู้สนับสนุนอุปกรณ์ดำน้ำและอุปกรณ์ช่วยชีวิตแก่ทีมนักดำน้ำ

คุณเอกชัย เฮ้งเจริญสุข ทีมท่อสูบน้ำพญานาค จ.นครปฐม

คุณอ่าสาน  คนขยัน และ คุณชัยพฤกษ์ วีระพงษ์ ทีมเก็บรังนก เกาะลิบง จ.ตรัง

 

การแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรภาคีความร่วมมือเพื่อสานต่อภารกิจ “ชุมชนสุขภาวะ”

โดย ผู้แทนองค์กรภาคี 40 องค์กร และ ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัด 82 พื้นที่

 

วันที่ 9 ม.ค.2561

เวลา 11.30-13.00 น.

เสวนา “จากอดีตสู่อนาคต ธรรมนูญสุขภาพตำบล : ธรรมนูญชุมชนสุขภาวะ”

โดย คุณนิติธร ธนธัญญา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นายแพทย์ปรีดา แต้อารักษ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คุณปฏิภาณ จุมผา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ดำเนินรายการ คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

การสมโภชธรรมนูญสุขภาวะ-ธรรมนูญตำบล

 

กล่าวปิดงาน

โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

พื้นที่ประชาสัมพันธ์