เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 198: มาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่า

Event Date: 
Friday, 18 January, 2019 - 12:30

การเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 198: มาตรฐานประเมินค่าฯ Cap Rate ค่าก่อสร้าง ต้นไม้มีค่า วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 12:30-17:00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดทำสรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ และสรุปราคาค่าก่อสร้างอาคารใหม่ปี พ.ศ.2561 เสร็จแล้วจะได้นำเสนอโดยการจัดการเสวนาครั้งนี้ พร้อมด้วยการนำเสนอการประเมินมูลค่าต้นไม้ และ ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุน นักพัฒนาที่ดิน สถาบันการเงิน และผู้สนใจทั่วไปเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 โครงการจัดทำอัตราผลตอบแทนลงทุน+ราคาค่าก่อสร้างล่าสุด สำหรับธุรกิจโรงแรม ศูนย์การค้า
สำนักงาน เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ โกดัง
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ พ.ศ.2561
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/
14:30 สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 4/2561
อ.สุรพงษ์ ตรีสุกล ประธานคณะทำงานราคาค่าก่อสร้างอาคาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00 การประเมินมูลค่าต้นไม้
ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16:00 การประเมินค่าทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.ธนพจน์ เอกโยคยะ Head of Madrid group กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (รอการยืนยัน)
17:00 สรุปและปิดการเสวนา

ลงทะเบียน : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php

พื้นที่ประชาสัมพันธ์