Group of Comrades ชวนเที่ยว พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

Event Date: 
Saturday, 22 June, 2019 - 13:00

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน นี้ เวลา 13.00 น. - 15.00 น.
ค่าลงทะเบียน คนละ 100 บาท

(และขอเชิญร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก GoC หลังจบการชมพิพิธภัณฑ์ฯ)

พื้นที่ประชาสัมพันธ์