เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 205: พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์: มิติใหม่อสังหาฯ และการประเมินค่า

Event Date: 
Friday, 12 July, 2019 - 13:00

พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นอย่างไร นักลงทุน นักพัฒนาที่ดินและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินพึงรู้ พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562 ออกมาแล้ว จะมีผลอย่างไรต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะต่อนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุน และที่สำคัญจะมีผลต่อการประเมินมูลค่าอย่างไร  นายหน้าจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง  มาฟังกันให้ชัดๆ กับผู้เกี่ยวข้องในวงการ

กำหนดการ

12:30     ลงทะเบียน

13:00     พิธีเปิด

รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

13:15     ว่าด้วย พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ พ.ศ.2562

คุณเขมฤทัย สุมาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

14:00     นัยสำคัญของ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์

นายโศภนมิตร์ บุนนาค ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน

14:45     พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง

15:00     พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์กับธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์)

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ประธานกรรมการ บมจ. กรุ๊ปลีส

15:45     การประเมินค่าทรัพย์สินกับ พ.ร.บ.ทรัพย์อิงสิทธิ์

นายกิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการ สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

17:00     จบการเสวนา

ลงทะเบียน : https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=2

 

พื้นที่ประชาสัมพันธ์