เสวนา “ประชารัฐประหาร: จาก กกต. สู่ ม.44” นำเสนอโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

Event Date: 
Tuesday, 8 October, 2019 - 13:30

สถาบันรัฐศาสตร์ วิทยาลัยรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังการเสวนา “ประชารัฐประหาร: จาก กกต. สู่ ม.44” นำเสนอโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร และร่วมเสวนาโดย ศาสตราภิชาน ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ผศ.วันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร สถาบันรัฐศาสตร์ และดำเนินรายการโดย รศ.ดร.วีระ สมบูรณ์ คณบดีสถาบันรัฐศาสตร์ ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

พื้นที่ประชาสัมพันธ์