16 ปี หลังจากการบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย “ยังอยู่ในความทรงจำ: ทวงความยุติธรรมที่หายไป”

Event Date: 
Wednesday, 11 March, 2020 - 14:00

11 มีนาคม 2563 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

กำหนดการ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 จะเป็นวันครบรอบ 16 ปีที่ทนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความสิทธิมนุษยชนถูกบังคับให้สูญหาย ทนายสมชายถูกบังคับให้สูญหายหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งลักพาตัวไปจากรถยนต์ของเขาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2547 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ยังไม่มีใครได้พบทนายสมชายอีกเลย โดยนับเป็นเวลา 16 ปีแล้ว แต่ยังคงไม่มีใครทราบถึงชะตากรรมและถิ่นที่อยู่ของเขา

ด้วยเหตุนี้ ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์กรผู้ร่วมจัดจึงได้ร่วมกันจัดนิทรรศการรูปภาพและสิ่งของส่วนตัวของผู้ที่สูญหาย และจัดเวทีเสวนาสาธารณะเพื่อรำลึกถึงการถูกบังคับให้สูญหายของทนายสมชาย รวมถึงกรณีผู้สูญหายอื่นๆ เวทีเสวนาจะสะท้อนเสียงของผู้เสียหายและความท้าทายที่พวกเขาต้องเผชิญ หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าและพัฒนาการในการสืบสวนสอบสวน และประเมินความคืบหน้าของกรอบกฎหมายของประเทศไทยเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

14.00 – 14.20 กล่าวเปิดงาน
● คุณอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร
● ผู้แทนจากคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย
● ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม (รอการยืนยัน)
14.20 – 15.00 ยังอยู่ในความทรงจำ: นิทรรศการรูปภาพและสิ่งของส่วนตัวของผู้สูญหาย
สมาชิกครอบครัวอธิบายถึงรูปภาพและสิ่งของส่วนตัวของผู้สูญหายที่นำมาจัดแสดง
15.00 – 16.00 เวทีเสวนาสาธารณะ: ความคืบหน้าของกรอบกฎหมายและกระบวนการสืบสวนสอบสวนในประเทศไทย
● คุณอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร
● คุณทิพย์วิมล ศิรินุพงษ์ ทนายความในคดีของคุณพอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ
● ตัวแทน กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
● ผู้แทน สำนักงานอัยการสูงสุด (รอการยืนยัน)
ผู้ดำเนินรายการ: คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

ลงทะเบียนเข้าร่วม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevDU0FAt-RkxN-7CNlQ9qG0qNaIoJ7AcjZkRLBkznl93ux4Q/viewform?fbclid=IwAR1-KQDN4cAkm4yevn3KVrzxJAD2HzvXw7EzlM02gkx_sKqkKFnLylGdaMY

* บรรยายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีล่ามแปลตลอดการสัมมนา
** นิทรรศการเปิดเวลา: 10.00-19.00 น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์