Skip to main content
sharethis
Event Date


ใกล้จะถึงวันครบวาระสมาชิกวุฒิสภาชุดพิเศษ และใกล้จะถึงวันคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ iLaw ขอเชิญผู้ที่ประสงค์จะสมัครสว. ชุดใหม่มาร่วมงาน "แคนดิเดตสว.ขอพูด" ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (The Emerald Hotel) ห้องพาโนรามา ชั้น 14 วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-17.00 น. เพื่อสร้างพื้นที่แนะนำตัวต่อสาธารณะ และนำเสนอความฝันที่อยากจะเห็นในฐานะผู้สมัครสว. กลุ่มละเจ็ดนาที!

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "แคนดิเดต ដាង ขอพุด ele แแคนติเดจ 4พฤษภาคม 67 13.00-17.00 -17.00 13.00 โรงแรม โรงแรมดิเอมเมอรัลต์ ดิ เอมเมอรัลต์ (The Emerald EmeraldHotel) Hotel) ขอเชิญผู้สมัครสว.67 ใช้ 7 7นาทีแนะนำตัว! นาที ผู้ที่ถงกเยีนเข้ารวามานจะต้ง ทีมงานจะคิดต่อกลับเพื่อยืนยัน ประกาศตัวลงสมัตรบนเว็นไซด์ จีบไซต์ ว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ senate67.com เรียบร้อยแล้ว ภายในวันที 30 เมษ ยน 2567 ลงทะเบียนตามกลุ่มอาชีพตัวเอง ซีพต แต่ละกลุ่มอาชีพจะเปิดรับผู้งลพะ เข้าร่วมงาน 10คนแรกเท่านั้น ขอสงวนสิหร้ไม่ให้เข้าร่วมกิจกร สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไม่ท้น เนื่องจากสถานที่มีจำกัด"

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไม่ได้สร้างพื้นที่ให้ผู้สมัครสว. ดังนั้น ประชาชนจึงขาดการมีส่วนร่วมหรือไม่มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลของว่าที่ผู้สมัครสว. ที่กำลังเตรียมลงสนาม ทั้งที่ในอนาคตอันใกล้สว. หรือบุคคลเหล่านี้จะมีบทบาทอย่างมากกับความเป็นไปของการเมืองไทย เช่น การลงมติให้เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ หรือการกลั่นกรองกฎหมายสำคัญ ดังนั้น การสร้างพื้นที่ให้ผู้สมัครสามารถ “พูดอะไรก็ได้” จึงสามารถช่วยให้ประชาชนและผู้เตรียมสมัครสว. คนอื่นมีโอกาสได้ทำความรู้จักกับผู้สมัครแต่ละคน และมองเห็นภาพอนาคตของประเทศไทยได้มากขึ้น

 

การจัดงาน "แคนดิเดตสว.ขอพูด" ครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวลงสมัครสว. ที่สนใจจะทำความรู้จักกับผู้ลงสมัครท่านอื่น แลกเปลี่ยนความคิดและความฝัน ไปจนถึงการมีโอกาสสื่อสารกับสาธารณะและสื่อมวลชนบนเวทีที่ใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งในแคมเปญ #สมัครเพื่อโหวต

 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

กิจกรรมครั้งนี้จำกัดที่นั่งสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมลงสมัครสว. เพียง 200 คน โดยจะแบ่งผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็น 20 กลุ่ม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา มาตรา 11 โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสามารถเลือกลงทะเบียนตามกลุ่มที่ประสงค์จะลงสมัครได้ ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 

1) แต่ละกลุ่มจะเปิดรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 10 คนเท่านั้น และคนที่ลงทะเบียนก่อน 10 คนแรก เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมงาน

 

2) ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจะต้องเป็นผู้ที่ประกาศตัวลงสมัครบนเว็บไซต์ https://senate67.com/  ในกลุ่มนั้นๆ เรียบร้อยแล้วก่อนการลงทะเบียน

 

3) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อย 10 คนแรก ทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและขอเชิญเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

 

4) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไม่ทันเป็น 10 คนแรก ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานที่มีจำกัด

 

กำหนดการกิจกรรม

 

กิจกรรมนี้มีเป้าหมายที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ผู้เตรียมลงสมัครสว. ได้สื่อสารกันและได้สื่อสารกับประชาชน เพื่อความเป็นธรรมในการให้พื้นที่แก่ผู้สมัคร ผู้ที่จะมีโอกาสขึ้นพูดบนเวทีจะมาจากการ "เลือกกันเอง" ในกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม ของ "ผู้สมัคร" ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทัน โดยผู้สมัครแต่ละคนมี 2 คะแนน จะเลือกตัวเองก็ได้และเลือกคนอื่นก็ได้ แต่เลือกคนใดคนหนึ่งสองคะแนนไม่ได้ หากได้ผู้ชนะที่คะแนนเท่ากันให้ตัดสินโดยการจับสลาก

 

กำหนดการจัดกิจกรรมมีดังนี้

 

  • 12.30 - 13.00 น. เปิดโต๊ะต้อนรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 200 คน

  • 13.00 - 13.30 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั่งตามกลุ่มอาชีพทั้ง 20 กลุ่ม

  • 13.30 - 13.45 น. กล่าวเปิดกิจกรรม อธิบายกติกา "แคนดิเดตสว.ขอพูด"

  • 13.45 - 14.00 น. พูดคุยทำความรู้จักกันเองในกลุ่ม

  • 14.00 - 14.20 น. ลงคะแนนเลือกกันเองในกลุ่ม ผู้ชนะได้ "ใช้เวลาเจ็ดนาที" พูดบนเวที

  • 14.20 - 17.00 น. ผู้ชนะของแต่ละกลุ่มจับสลากเพื่อจัดลำดับการพูด และเรียงลำดับกันใช้เวลาเจ็ดนาทีบนเวที

  • 17.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

 

กติกาการรับประทานอาหารและของว่าง

 

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 77 ห้ามการ "จัดเลี้ยง" ผู้ที่ลงสมัครสว. ดังนั้น ผู้จัดงานจึงจำเป็นต้องขอให้ผู้ที่จะรับประทานอาหาร และของว่างทุกคนออกค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองตามที่ต้องการบริโภค ตามราคาทุนที่โรงแรมให้บริการ

 

อาหารเย็น เป็นบุฟเฟต์นานาชาติ 20 รายการ ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ จัดให้บริการในราคา 850 บาทต่อคน หลังได้รับการยืนยันการเข้าร่วม ทีมงานจะสอบถามว่าต้องการรับอาหารเย็นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมที่ไม่ต้องการรับประทานอาหารเย็นก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วม หากต้องการรับประทานอาหารเย็นก็จะขอให้ชำระเงินค่าอาหารล่วงหน้าเพื่อการเตรียมบริการของโรงแรม

 

 สำหรับของว่างและเครื่องดื่มจะมีให้บริการที่หน้างาน ผู้เข้าร่วมงานที่ต้องการรับก็สามารถเลือกสรรและชำระเงินได้ที่หน้างานตามราคาต้นทุน

 

นอกจากจะมีเวทีกิจกรรมแล้ว เรายังมีมุมถ่ายรูปให้ได้ไปถ่ายคู่กับพร็อปสวยๆ อีกด้วย จะถ่ายเป็นหมู่คณะหรือถ่ายรูปเดี่ยวก็ทำได้!

 

การเดินทาง

 

โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ (The Emerald Hotel) ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางมาได้โดยการขึ้นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินห้วยขวาง แล้วเดินมายังซอยเนียมอุทิศเพื่อทะลุมายังซอยสุขร่วมกันก็จะเจอโรงแรมตั้งอยู่บริเวณขวามือ

 

Google Map: https://maps.app.goo.gl/UVPoM9NKxtCHBjNd8


 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net