กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ

บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ รัชพงษ์ แจ่มจิรไชยกุล ตัวแทนเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ ภายหลังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่นำโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งกำหนดให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยที่ประชุม ครม.วันนี้ มอบให้ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกฯ เป็นผู้รับผิดชอบแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ ยึดตามแนวทางของศาลรัฐธรรมนูญเป็นสำคัญ พร้อมระบุด้วยว่าจะใช้เวทีรัฐสภาในการหารือรูปแบบแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการทำประชามติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยร่วมกัน
2023-09-13 21:16
ครม.มีมติตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญมี “ภูมิธรรม” นั่งหัวโต๊ะ ย้ำไม่แก้หมวด 1 และ 2 แต่พร้อมรับฟังจากประชาชนเพิ่มและจะนำคำถามที่เสนอโดยประชาชน 211,904 ชื่อและข้อเสนอจากคณะกรรมการที่เคยตั้งมาก่อนหน้านี้มาร่วมพิจารณาด้วย อย่างไรก็ตามทางกลุ่ม "ประชาชนร่างรัฐธรรมนูญ" แถลงย้ำข้อเสนอว่าร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับด้วย สสร.ที่เลือกตั้งจากประชาชน
2023-09-13 16:34
'ไอลอว์' เผยยอดลงชื่อเสนอประชามติ ‘เขียน รธน.ใหม่’ เกินสามหมื่นแล้ว
2023-08-20 12:34
เชียงใหม่ตั้งจุดลงชื่อแคมเปญ "เขียนใหม่ทั้งฉบับ เลือกตั้ง 100%" ที่คณะนิติศาสตร์ มช. ตั้งแต่วันที่ 13 - 18 ส.ค. 2566 เวลา 11.00 - 16.30 น. ชวนประชาชนเข้าชื่อเสนอทำประชามติต่อคณะรัฐมนตรีใหม่ เพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชน สลัดทิ้งมรดกคณะรัฐประหารในคราบรัฐธรรมนูญ 2560
2023-08-11 16:33