กลุ่มศรีสุริโยไท

กรมทหารราบที่ 21 ร.อ. ตอบประชาไท กรณีกลุ่มศรีสุริโยไทจัดฝึกอบรม ระบุไม่ได้เป็นการฝึกภาคสนามแต่อย่างใด ทางกลุ่มฯ เพียงติดต่อเข้ามากระโดดหอสูง “ทดสอบกำลังใจ”
2023-09-25 15:10