อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 7 นาที ที่ผ่านมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2009-08-04 13:31
ตัวแทนชาวบ้านคำสร้างไชย เดินทางไปพบนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อติดตามความคืบหน้า การขอความเป็นธรรมกรณีโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ละเมิดสิทธิชุมชน
2009-07-25 08:58
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ทำจดหมายเปิดผนึกถึง  ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ลงวันที่ วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2009-07-02 05:02
แรกเริ่มเดิมทีที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้งองค์กรอิสระและหน่วยงานต่างๆ ที่มีอำนาจพิเศษขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายว่าจะให้เป็นองค์กรที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ โดยผู้ร่างรัฐธรรมนูญพยายามออกแบบให้แต่ละองค์กรทำหน้าที่สอดประสานกันอย่างเป็นระบบ
2009-06-30 03:09
  เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีคำสั่ง ที่
2009-06-12 16:52
“ส.ศิวรักษ์” ร่อนจดหมายถึงราชเลขาธิการ ตรวจสอบพฤติกรรม “นายปริญญา ศิริสารการ” ที่ได้รับการเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการโรงต้มเกลือสินเธาว์ ในพื้นที่ ต. สำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ว่ามีหรือเคยมีพฤติการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและชุมชนในพื้นที่
2007-01-26 03:32
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรียกส่วนราชการประชุมสางปัญหาชาวบ้านร้องถูกละเมิดสิทธิ พบข้าราชการใส่เกียร์ว่างผ่านมา 1 ปีปัญหาไม่คืบ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ชี้นายอำเภอต้องทำหน้าที่มากกว่าเซ็นหนังสือ แก้ปัญหาให้จบในพื้นที่

Pages

Subscribe to คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ