นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

2017-06-20 15:07
กลุ่มคนรักหลักประกันฯ ยื่นเงื่อนไขหมอพลเดช 3 ข้อ ก่อนเข้าร่วมเวทีพรุ่งนี้ ระบุต้องไม่ใช่การคุยในสถานการณ์สู้รบที่มีทหาร-ตำรวจมาคอยควบคุม ต้องเปิดรับฟังอย่างหลากหลาย ไม่รวบรัด เพื่อหาข้อยุติร่วมกัน และเตรียมเปิดสมัชชาสุขภาพวาระพิเศษเพื่อศึกษาข้อมูล ก่อนแก้กฎหมายให้ดีที่สุด
2017-06-15 22:11
มีผู้พบเห็นป้ายคัดค้านการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จังหวัดขอนแก่น ข้อความระบุว่า “แก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า = ล้มบัตรทอง” ก่อนหน้าที่จะมีการจัดเวทีประชาพิจารณ์ระดับภูมิภาคที่ขอนแก่นเพียง 2 วัน
Subscribe to นพ.พลเดช ปิ่นประทีป