วันแรงงานทำงานบ้านสากล

16 มิถุนายน 'วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล' องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) พบแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย มีสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ มีการใช้แรงงานบังคับในแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2023-06-16 11:10