อดอาหาร

'ตะวัน-แบม' ชี้แจงการตัดสินใจที่กลับมารักษาตัว ไม่ได้ถูกใครบังคับ ย้ำการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะแค่ 2 คน แต่เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนช่วยกันขับเคลื่อน ยืนยันยังคงสู้เพื่อความถูกต้อง
2023-03-19 20:13

Pages