อนุสรณ์ ธรรมใจ

นักเศรษฐศาสตร์คาดเศรษฐกิจไทยและตลาดการเงินฟื้นตัวแรงหลังจัดตั้งรัฐบาล การปรับขึ้นค่าแรง 450 บาทเป็นผลบวกต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ต้นทุนการผลิตเพิ่มอาจมีการย้ายฐานการผลิตบ้างในส่วนของสินค้าใช้แรงงานเข้มข้น ส่วนสินค้าใช้ทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นอาจเติบโตเพิ่มหากมีมาตรการส่งเสริมที่เหมาะสม จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตครั้งใหญ่ในไทย 
2023-05-28 20:07
นักเศรษฐศาสตร์ชี้ระบบรัฐสวัสดิการแบบยุโรปเหนือทำได้ ต้องปรับเปลี่ยนระบบราชการให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ปฏิรูปรายได้ภาครัฐ เพิ่มภาษี คาดภายใน 10 ปีบรรลุเป้าหมาย เสนอเลี่ยงวิกฤตการคลังด้วยรัฐสวัสดิการแบบยืดหยุ่น กรณีของไทย การผลักดัน 'สังคมสวัสดิการ' ทำได้ง่ายกว่าและมีความเป็นไปได้มากกว่า 'รัฐสวัสดิการ'  
2023-05-21 16:44
'อนุสรณ์ ธรรมใจ' แนะพรรคการเมืองเสียงข้างมากควรจัดตั้งรัฐบาลให้เรียบร้อยภายใน 1 เดือนหลังเลือกตั้งเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและบริหารประเทศ เตือนระวังปฏิบัติไอโอทำลายความชอบธรรมการเลือกตั้งและประชาธิปไตย เสนอรื้อยุทธศาสตร์ 20 ปี ปฏิรูปประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตย เร่งแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย จำเป็นต้องปฏิรูปและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นฐานสำหรับการเติบโตใหม่ในทศวรรษหน้า รัฐบาลใหม่ต้องเอาใจใส่ควบคู่กับนโยบายประชานิยมและนโยบายสวัสดิการสังคมที่จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปีตามโครงสร้างสังคมสูงวัย ย้ำให้พรรคการเมืองรักษาสัญญาประชาคม 8 ข้อที่ให้ไว้กับประชาชน ผ่าน องค์กรประชาธิปไตย และ ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
2023-05-14 15:15
นักเศรษฐศาสตร์ชี้ไม่ขยายเพดานหนี้สหรัฐฯ วิกฤติสถาบันการเงินยังไม่สิ้นสุด กระทบตลาดการเงินโลกผันผวน เสนอรัฐบาลใหม่ตั้งเป้านำประเทศก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี พ.ศ. 2575 
2023-05-07 15:34
อดีตกรรมการแบงก์ชาติชี้ส่งออกมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่แรงงานทักษะสูงยังขาดแคลนในภาคการผลิตสืบเนื่องจากนโยบายค่าแรงถูกดึงดูดการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องไม่มีการลงทุนเพื่อยกระดับเทคโนโลยีแม้ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว รัฐบาลใหม่ควรวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของไทย ที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมมากขึ้น
2023-04-30 17:50
นักเศรษฐศาสตร์แนแนวทาง 'ปฏิรูป-ปรับโครงสร้าง-ปรับเปลี่ยนสัมปทาน' พร้อมข้อเสนอ 13 ข้อแก้ปัญหากิจการไฟฟ้าและพลังงานทั้งระบบ ไม่ผลักภาระ กฟผ. และ สร้างภาระงบประมาณ แก้ปัญหาค่าไฟฟ้าระยะสั้น แก้สัมปทาน ปลดล็อคความไม่เป็นธรรม หยุดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจบนความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจการผลิต
2023-04-23 15:20
'อนุสรณ์ ธรรมใจ' ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย และประธานกรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์ แนะรัฐบาลใหม่ควรพัฒนาระบบประชาธิปไตยดิจิทัลและการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-petitioning) ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ พัฒนาช่องทางต่างๆ ภายใต้เทคโนโลยีบล็อคเชน (Blockchain) เพื่อพัฒนาการกำหนดนโยบายอย่างมีส่วนร่วม เพื่อใช้ประโยชน์ในกระบวนการออกกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการกำกับนโยบายให้มีประสิทธิภาพและประเมินผลนโยบาย
2023-04-16 17:56
นักเศรษฐศาสตร์ประเมินวิกฤตมลพิษทางอากาศอาจสร้างความเสียหาย 5,500-10,000 ล้านบาทต่อปีหากปล่อยให้ยืดเยื้อทุกปี แนะแนวทางแก้ไขด้วยมาตรการเชิงรุก เสนอรัฐบาลใหม่ออกกฎมายหมอกควันข้ามพรมแดน (Transboundary Haze Pollution Act) แบบเดียวกับสิงคโปร์ ควรจะผ่านกฎหมายอากาศสะอาด Clean Air Act ต้องจ่ายภาษีการปล่อยมลพิษ การมีอากาศสะอาดหายใจ น้ำและอาหารปลอดสารพิษ อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็น สิทธิพื้นฐานที่สุดที่ชาวไทยต้องได้รับการดูแล
2023-04-02 14:08
นักเศรษฐศาสตร์มองหุ้นธนาคารยุโรปดิ่งสะท้อนปัญหาความเชื่อมั่นต่อระบบสถาบันการเงินยังไม่คลี่คลาย เตรียมรับมือภาวะเงินตึงตัวจากวิกฤติสถาบันการเงินโลกและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง แนะใช้ Rule-based stabilization เงินเฟ้อในไทยไม่น่าห่วง เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น ช่องว่างผลผลิตยังสูง หนี้ท่วม ไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย
2023-03-26 17:22
นักเศรษฐศาสตร์มองวิกฤตสถาบันการเงินสหรัฐฯ อาจขยายวงเพิ่ม ธนาคารขนาดใหญ่อัดฉีดช่วยธนาคารขนาดกลางไม่เพียงพอ อาจเกิดโดมิโนลามระบบการเงินโลกได้หากทางการไม่เข้าแทรกแซงเพิ่มเติม ต้องหยุดการขึ้นดอกเบี้ย อาจต้องกลับไปใช้ QE วิกฤตกระทบภาคการเงินไทยจำกัดแต่ส่งผลต่อภาคส่งออกไทยชะลอตัว
2023-03-19 15:30

Pages