เครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch)

ตัวแทน We Watch อ่านแถลงการณ์ชวนประชาชน ภาคประชาสังคม ร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง และร่วมสร้างให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรม มีอิสระ เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และมีผลในทางปฎิบัติ พร้อมทั้งเรียกร้องให้ กกต. มีความกล้าหาญในการรักษาความเป็นอิสระของตนเอง และเรียกร้อง คสช. หยุดแทรกแซงการเลือกตั้ง
2018-12-16 00:05
คุยกับประจักษ์ ก้องกีรติ ทบทวนการเลือกตั้งมาเลเซีย เพราะอะไรฝ่ายผู้ครองอำนาจเดิมจึงถูกล้มโดยการเลือกตั้ง จับตาการเลือกตั้งไทยภายใต้การนับคะแนนแบบใหม่  การใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว ตัวชี้วัดอยู่ที่ระบบแบ่งเขต ทุกเสียงมีความหมาย การแข่งขันจะดุเดือด หลังการเลือกตั้งอาจมีโอกาสสูงที่ไทยจะอยู่ในภาวะสุญญากาศ พรรคอันดับ 1 อาจตั้งรัฐบาลไม่ได้ และ ‘ประยุทธ์’ ต้องการ ส.ส. 126 เสียงเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรี
2018-10-02 21:06