อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 10 นาที ที่ผ่านมา

แรงงาน

2007-01-17 00:03
ทั้งๆ ที่หลายๆ สหภาพแรงงานยังมีความเข้าใจผิดๆ กับแรงงานเหมาช่วง เหมาค่าแรง ว่าเป็นแรงงานอีกชนชั้น เป็นแรงงานอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีเกียรติ ศักดิ์ศรีพอกับแรงงานประจำ รวมถึงกีดกันแรงงานเหล่านี้ออกจากการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน ... แต่ที่สหภาพแรงงานคนทำยางไม่คิดเช่นนั้น
2007-01-14 02:07
  เด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้องขอให้พื้นที่สงบสุขโดยเร็ว เนื่องในวันเด็ก
2007-01-13 02:55
ชื่อเดิม เปลี่ยนแนวขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ  
2006-12-24 00:44
แรงงานนอกระบบในประเทศไทย ต้องเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานหลายประการ ได้แก่ งานที่ทำขาดความมั่นคง ไม่ได้รับค่าตอบแทนแรงงานที่เป็นธรรม งานที่ทำมีความเสี่ยงและมีอันตรายต่อสุขภาพ เข้าไม่ถึงกองทุนประกันสังคมและบริการอื่นๆ ของรัฐ และไม่สามารถใช้สิทธิในการรวมตัวต่อรอง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก...
2006-12-22 21:43
งานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในชุด "การแสวงหาทางเลือกใหม่ทางด้านเศรษฐกิจและการค้า" ที่ภัควดี วีระภาสพงษ์ แปลและสรุปความจากงาน OLEC (The Organization of Labour-intensive Exporting Countries) ของ เฮนรี ซี เค ลิว    
2006-11-26 02:30
ผู้ชุมนุมประมาณ 30,000 คนจากการประเมินของตำรวจ ปักหลักอยู่หน้าจัตุรัสศาลาว่าการกรุงโซล ร้องเพลงและโห่ร้องตะโกนคำขวัญต่อต้านการเจรจาเอฟทีเอ สหรัฐ-เกาหลีใต้ และเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ  

Pages

Subscribe to แรงงาน