โรงพยาบาลละงู

2018-12-03 22:55
ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพฯ ดีเด่นปี 2560 รพ.กำแพงเพชร คว้าอันดับ 1 ระดับ รพศ./รพท. ขณะที่ รพ.ละงู จ.สตูล คว้าอันดับหนึ่ง ระดับ รพช. ผลงานเยี่ยมคุ้มครองสิทธิประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งในระบบสุขภาพ พร้อมเปิดประชุมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ปี 2562 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สู่การพัฒนา
Subscribe to โรงพยาบาลละงู