โรงพยาบาล

2016-02-08 18:14
ฝ่ายเภสัชกรรม รพ.อุ้มผาง ซึ่งอยู่ชายแดนไทย-พม่า ห่างจาก จ.ตาก 247 กม. จัดระดมทุนผ่านเว็บไซต์ "เทใจ" หวังหยุดวงจรมะเร็งจากน้ำมันทอดซ้ำในพื้นที่ โดยเปลี่ยนเป็นไบโอดีเซลใช้ในงานบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาล รวมทั้งเครื่องปั่นไฟเพื่อออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่มาของภาพ: เว็บไซต์เทใจ
2015-11-07 12:19
จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าโครงการประกันสังคมทยอยลดลง แต่ผู้ประกันตนกลับเพิ่มขึ้นสวนทางทุกปี ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ ‘ผู้ประกันตน’ กลุ่มคนที่จ่าย 'เงินสมทบ-ภาษี' สวัสดิการรักษาพยาบาลให้รัฐมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมไทย จะมีโรงพยาบาลเป็นของตนเองเสียที

Pages

Subscribe to โรงพยาบาล