#ประชาไท รับสมัครเพื่อนร่วมงาน นักข่าวไทย 2 ตำแหน่ง + English News Reporter 1 position

ประชาไท รับสมัครเพื่อนร่วมงาน

นักข่าวประจำกองบรรณาธิการไทย 2 ตำแหน่ง

English News Reporter 1 Position

ส่งใบสมัครพร้อมประวัติ และตัวอย่างผลงานที่เคยทำ มาที่อีเมล fcem@prachatai.com

ภายใน 31 มกราคม 2559

Send cover letter, resume and 2 writing samples to email fcem@prachatai.com

Until January 31, 2016