มูลนิธิผสานวัฒนธรรมประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร 1 ตำแหน่ง

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรก่ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อทำงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมูลนิธิฯทำหน้าที่เฝ้าระวัง เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนต่างๆ เช่น การซ้อมทรมาน การบังคับให้บุคคลสูญหาย การฆ่านอกระบบกฏหมาย และการเลือกปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายกับผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่านี้และรณรงค์เพื่อความเปลี่ยนแปลงเชิงกฏหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง งานของมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับกลุ่มคนชายขอบ เช่น ชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์ คนชนเผ่าพื้นเมือง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร (Communication Officer) 1 อัตรา
หน้าที่ทั่วไป (Job Description)

- ทำงานรองรับแผนกต่างๆ ทั้งฝ่ายกฎหมาย วิจัย รณรงค์และนโยบาย เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับงานมูลนิธิฯมาผลิตเป็นสื่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของใบแจ้งข่าว แถลงการณ์ รายงาน อินโฟกราฟฟิค หรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ

- บริหารจัดการสื่อของมูลนิธิฯ ประกอบด้วย Wordpress, Facebook, Twitter และ Youtube ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

- ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิฯ

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆและผลงานของมูลนิธิฯให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ
คุณสมบัติเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล

- จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี

- มีความรู้ทั่วไปและสนใจติดตามข่าวสารและสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

- มีทักษะในการรวบรวม เรียบเรียง และสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนผ่านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- มีทักษะในการทำ graphic design และสื่อสารข้อมูลเป็นภาพ (data visualization)

** PS(photoshop) AI (Illustrator) ขั้นพื้นฐาน
** ตัดต่อวิดิโอพื้นฐาน

- สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ เพื่อดึงประเด็นมาทำสื่อ

- มีจิตใจเปิดกว้าง สามารถทำงานอย่างเป็นทีมได้ และมีความใส่ใจคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนทุกกลุ่มโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศสภาพ เพศวิถี และชนชั้น

- หากสามารถอ่าน ฟัง เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สัญญาการจ้าง

- เริ่มต้นงานเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีช่วงทดลองงาน 3 เดือน
- เงินเดือนเริ่มต้นที่ 23,000 บาท

วิธีการสมัคร

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมรายละเอียดประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมาให้นายชนาธิป ตติยการุณวงศ์ นักวิจัยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม ที่อีเมล chanatip.tati@gmail.com ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อไปภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ชนาธิป ตติยการุณวงศ์ โทร: 062-286-8688

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่: https://bit.ly/2mvtUBD

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai