อัพเดทล่าสุดเมื่อ 20 นาที 24 วินาที ที่ผ่านมา

วัฒนธรรม / บันเทิง

2009-12-13 21:02
ชาตรี ประกิตนนทการ อาจารย์สถาปัตย์ ศิลปากร วิจารณ์แบบรัฐสภาใหม่ ระบุองค์ประกอบไม่เอื้อให้เป็นพื้นที่ของประชาชนแท้จริง เน้นแนวคิดศีลธรรมแทนแนวคิดสิทธิหรือประชาธิปไตย แสดงความศักดิ์สิทธิ์เหนือประชาชน และเน้นแนวพุทธจนไม่คำนึงปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาในสังคม จากที่ผลการตัดสินการประกวดออกแบบรัฐสภาแห่งใหม่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ผลงานที่ชื่อ "สัปปายะสภาสถาน" ได้รับเลือกให้เป็นผลงานชนะเลิศ และจะใช้เป็นต้นแบบของรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งจะมีการจัดแสดงแบบจำลองช่วงปลายเดือน ม.ค. ปีหน้า (2553)
2009-12-10 05:09
‘โครงการบ้านมั่นคงชนบทชุมชนบ้านปางแดง’ ถือได้ว่าเป็นทางออกร่วมกัน หลังจากชาวบ้านปางแดง ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐหลายร้อยนาย ได้สนธิกำลังเข้าปิดล้อมและจับกุมชาวบ้านปางแดงซ้ำซากเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมีการพูดกันว่าการกระทำเช่นนี้เป็นการจับกุมแบบเหวี่ยงแห และถือว่าเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  
2009-11-19 01:37
เครือข่ายปฏิบัติงานผู้หญิงไทใหญ่ (SWAN) เผยรายงาน "ทิวทัศน์ต้องห้ามในรัฐฉาน" หวังเป็นคู่มือท่องเที่ยวทางเลือก เตือนนักท่องเที่ยวให้ตระหนัก ระบุรัฐบาลทหารพม่าละเมิดสิทธิทางวัฒนธรรม พยายามทำลายหอคำเจ้าฟ้า 34 แคว้นแล้วแทนที่ด้วยประวัติศาสตร์พม่า ห้ามใช้ภาษาไทใหญ่ สะกดชื่อเมืองด้วยภาษาพม่าจนความหมายเพี้ยนไม่เป็นมงคล  
2009-11-19 01:11
    หน้างานนิทรรศการที่สถาบันปรีดีฯ มีภาพของเสกสรรค์ตั้งแต่วัยหนุ่ม  
2009-11-13 20:49
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมมีโอกาสไปชมอุปรากรเรื่อง Le Concile d’amour ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมเรื่อง Das Liebeskonzil ของ Oskar Panizza
2009-11-13 02:48
  เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องเรวัติ พุทธินันท์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ มีการฉายภาพยนตร์จากฟิลิปปินส์เรื่อง Bagong Buwan (หรือ จันทร์ดวงใหม่) โดยหลังการฉายภาพยนตร์มีการเสวนาโดยศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ คอลัมนิสต์และนักวิชาการอิสระ  

Pages