" สุรพล นิติไกรพจน์" อธิการบดี มธ.คนใหม่

กรุงเทพฯ-20 ก.ย.47 "ธรรมศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่สังคมให้ความคาดหวังในการเป็นผู้นำทางความคิดของสุงคม และรวมแก้ปัญหาที่ไม่มีทางออก เมื่อสภาไว้วางใจผมให้เป็นอธิการบดีฯ นอกจากนโยบายที่แถลงไปแล้วก็ต้องวิเคารห์หาทางแก้ปัญหาอย่างละเอียดรอบครอบ พร้อมกับหาทีมผู้บริหารที่เข้าใจปัญหาและจัดการกับปัญหาให้ดีที่สุด" ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุ

วันนี้(20 ก.ย.) สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติเลือก ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยมติ 25 เสียงจากทั้งหมด 34 เสียง โดยมีผู้งดออกเสียง 3 คน ไม่เห็นด้วย 1 คน และบัตรเสีย 1 คน

ผศ.คร กิตติศักดิ์ ปรกติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและ เลขานุการคณะกรรการสรรหา ฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้ซักถาม ศ.ดร.สุรพล ถึงเรื่องการรื้อฟื้นจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ซึ่งว่าที่อธิการบดีมธ. คนใหม่ อธิบายว่า จะส่งเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมทุกด้านขึ้นมาใหม่ โดยค้านการทำกิจกรรมที่เป็นการกดขี่ทางเพศ ลดศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และปรามกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมและรื้อฟื้อกิจกรรมการรับใช้สังคม

ศ.ดร.สุรพล กล่าวถึงบทบาททางการเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า ธรรมศาสตร์มีจุดยืนในการที่จะทำให้การเมืองไทยดีขึ้นโดยผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพมีคุณธรรมเข้าสู่เวทีการเมืองมาโดยตลอด ดังนั้นก็จะยืนอยู่บนความถูกต้องชอบธรรม

"เราไม่แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลชุดใดชุดหนึ่ง แต่แสดงความคิดเห็นต่อบ้านเมืองเป็นปกติ"

ประชาไทรายงาน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์