สมานฉันท์ฯ เร่งเครื่องหาข้อสรุปเสนอรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นาย

อับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสอมัด

 

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอับดุลเร๊าะห์มาน อับดุลสอมัด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส ในฐานะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้นัดการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 5 สิงหาคม 2548 ที่โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เพื่อเร่งสรุปข้อเสนอต่างๆ ต่อรัฐบาลให้เร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดจะส่งข้อเสนอปลายปี 2548

 

 

นายอับดุลเร๊าะห์มาน เปิดผยต่อไปว่า สำหรับอนุกรรมการศึกษาวิถีการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ ของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ จะมีการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ลงไปเก็บในพื้นที่ และผลการรับฟังความเห็นจากประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

 

ประเด็นหลักๆ ที่พบ คือ ประชาชนมีการศึกษาน้อยและคุณภาพการศึกษาต่ำกว่าส่วนอื่นของประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาต่างๆ ในพื้นที่

 

 

นายอับดุลเร๊าะห์มาน เปิดเผยอีกว่า อนุกรรมการฯ ยังพบว่า ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจผิดอยู่ 3 ประเด็น คือ เรียนภาษาไทยเป็นบาป เพราะเป็นข้อห้ามของศาสนาอิสลาม จึงไม่ให้ลูกหลานเรียนหนังสือ

 

 

 

 

 

ประเด็นต่อมา เมื่อเรียบจบแล้วหางานทำไม่ได้ ประเด็นสุดท้าย เมื่อเรียนจบแล้ว ต้องเข้ารับราชการเพราะช่องทางประกอบอาชีพอื่นมีน้อย จึงไม่นิยมส่งลูกเรียนหนังสือ เพราะไม่ชอบข้าราชการไทย

 

 

นายอับดุลเร๊าะห์มาน เปิดเผยด้วยว่า สำหรับข้อเสนอแนะหลักๆ จากพื้นที่ ประกอบด้วย การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับสูง ทั้งทางด้านศาสนาและสามัญควบคู่กัน สร้างความเข้าใจต่อประชาชนว่า ศาสนาอิสลามไม่ได้ส่งเสริมให้ศึกวิชาศาสนาเท่านั้น แต่สนับสนุนให้ศึกษาทุกสาขาวิชาที่มีอยู่ในโลก เพิ่มค่าตอบแทนครูโรงเรียนตาดีกา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆ

 

 

"ส่วนตัวผมจะเสนอแนะแนะเพิ่มเติม ให้มีการเรียนการสอนวิชาภาษามลายู ทั้งที่เขียนด้วยอักษรโรมันและอักษรยาวี ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนในอดีต เพื่อรักษา

 

 

อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่นี้ด้วย" นายอับดุลเร๊าะห์มาน กล่าว

 

 

นายอับดุลเร๊าะห์มาน เปิดเผยต่อไปว่า สำหรับคณะอนุกรรมการเพื่อความปรองดองและความสมานฉันท์ในพื้นที่ ของกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ จะมีการประชุมสรุปการดำเนินงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบางส่วนของจังหวัดสงขลา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 ที่มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเร่งจัดทำข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์