เปิดรายชื่อ 131 คนไทยลี้ภัยในมาเลย์

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2548 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของท้องถิ่นของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้เปิดเผยรายชื่อคนไทยมุสลิมจำนวน 131 คน ที่หลบหนีเข้าเมืองเพื่อขอลี้ภัยในประเทศมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้อยู่ะหว่างถูกควบคุมตัวที่ศูนย์กักกันผู้หลบหนีเข้าเมืองตาเนาะห์ แมเราะห์ รัฐกลันตัน ซึ่งจากการตรวจสอบของสันติบาลมาเลเซียมีดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองด้านอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าไปรวมตัวที่มัสยิดที่เมืองท่าปึงกาลันกูโบร์ อำเภอตาเนาะห์ แมเราะห์ ตรงข้ามด่านตากใบ เป็นคนที่มีสัญชาติไทยรวม 69 คน โดยแบ่งเป็นชาย 44 คน หญิง 9 คน ที่เหลือเป็นเด็กชายและเด็กหญิง 16 คน มีรายชื่อดังนี้

ผู้ชาย 44 คน ได้แก่

1. นายอาจิซะ ยูโซ๊ะ อายุ 41 ปี จากหมู่บ้านกูแบสาลอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

2. นายมะโรสลี อาวัง อายุ 38 ปี จากหมู่บ้านปรีจะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

3. นายอิบรอฮิล อิสมาอิล อายุ 35 ปี จากบ้านบือแนตายา อ.เมือง จ.นราธิวาส

4. นายฮาลิม มะรือสะ อายุ 39 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

5. นายหะยีอูมา หะยีกาซิม อายุ 43 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

6. นายฟัครุล อับดุลรอฮิม อายุ 39 ปี จาก ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

7. นายทารีฟ อับดุลรอฮิม อายุ 30 ปี จาก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

8. นายเปาะเต๊ะ คอรอมัท อายุ 35 ปี จาก .ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

9. นายยาซะ อับดุลรอฮิม อายุ 34 ปี จาก อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

10. นายโมฮัมหมัด ยูโซ๊ฟ อายุ 30 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

11. นายยูนุส อิสริด อายุ 39 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

12. นายโมฮาหมัด ซอและ อายุ 32 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

13. นายการิม อิบรอฮิม อายุ 30 ปี จาก อ.เมือง จ.นราธิวาส

14. นายฮาลิม วันอาหมัด อายุ 50 ปี จาก อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

15. นายอาวี โอมาร์ อายุ 28 ปี จาก อ.เมือง จ.นราธิวาส

16. นายสุไฮมี อาหมัด อายุ 35 ปี จาก อ.เมือง จ.นราธิวาส

17. นายอุสมาน กาซิม อายุ 29 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

18. นายซอลาฮูดิน อาหมัด อายุ อายุ 28 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

19. นายอัสมี ยะโก๊ป อายุ 20 ปี จาก ต.กำปงบารู อ.เมือง จ.นราธิวาส

20. นายลุฏ อิสมาอิล อายุ 33 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

21. นายนิกมัต นิกเล๊าะ อายุ 31 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

22. นายหะยีอับดุลเลาะ ฮารุน อายุ 60 ปี จาก ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

23. นายมุสตาฟา อับดุลเลาะ อายุ 22 ปี จาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

24. นายยูโซฟ อับดุลเราะห์มาน อายุ 23 จาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

25. นายอิสเลียส อิบราฮิม อายุ 21 ปี จาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

26. นายบูร มูฮาหมัด อายุ 22 ปี จาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

27. นายอิสมาอิล ต่วนสุหลง อายุ 62 ปี จาก ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

28 นายอันวา ยะโก๊ป อายุ 21 ปี จาก อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

29. นายวาฮิด เซ็น อายุ 29 ปี จาก ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

30. นายนูรูดิน อิสริด อายุ 27 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

31. นายนูดิน เจ๊ะมูดอ อายุ 23 จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

32. นายรอมลี แวดิง อายุ 30 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

33. นายอาลี รอฮิม อายุ 30 ปี จาก ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

34. นายซายาตี ฮารุน อายุ 23 ปี จาก ต.ดูซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

35. นายซิกรี อาหมัด อายุ 29 ปี จาก ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

36. นายแฮรีส มามิง อายุ 32 จาก อ.เมือง จ.นราธิวาส

37. นายรอฮิม เจ๊ะเลาะ อายุ 65 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

38. นายอิสมาอิล เจ๊ะเลาะ อายุ 35 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

39. นายสะมะ เยง อายุ 42 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

40. นายอิบรอฮิม อิสมาอิล อายุ 30 ปี จาก อ.เมือง จ.นราธิวาส

41. นายโคอียะ โซวา อายุ 37 ปี จาก อ.เมือง จ.นราธิวาส

42. นายไซมิง มุสตอปา อายุ 25 ปี จาก ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

43. นายไซฟุลเลาะ อิสมาอิล อายุ 33 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

44. นายไซฟุดดิน อิบราฮิบ อายุ 30 ปี จาก ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

ผู้หญิง 9 คน ได้แก่

45. นางซาฮีดา กอเซ็ง อายุ 25 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

46. นางมัสเต๊ะ มูฮามาน อายุ 27 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

47. นางรอกียะ ปักซา อายุ 40 จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

48. นางซูไฮลา ยีดิน อายุ 24 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

49. นางฟาฏีมะ มามัส อายุ 25 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

50. นางโนร์ฮายาตี ยีดิน อายุ 23 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

51. นางฟันดะห์ เจ๊ะโต๊ะ อายุ 30 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

52. นางอามีนะ ซามาอิล อายุ 29 ปี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

53. นางอาสือนะ จี จาก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส

เด็กชายและหญิง อายุตั้งแต่ 2 เดือนถึง 9 ขวบอีก 16 คน ได้แก่

54. ด.ช.ฟีรือดา อายุ 6 ปี

55. ด.ญ.รูสดา อายุ 5 เดือน

56. ด.ช.มูฮำมัดลีฟา อายุ 2 ปี

57. ด.ญ.นูซาอีรา อายุ 4 เดือน

58. ด.ช.มูไอมี อายุ 8 ปี

59. ด.ช.ซูกิฟลี อายุ 9 ปี

60. ด.ญ.ซาร่า อายุ 5 ปี

61. ด.ญ.ฟาตานี อายุ 11 ปี

62. ด.ญ.อาบีเดาะห์ อายุ 15 ปี

63. ด.ญ.นายีฮะห์ อายุ 6 ปี

64. ด.ช.ชาลมี อายุ 4 ปี

65. ด.ญ.อิลมียา อายุ 3 ปี

66. ด.ญ.อิลิสมี อายุ 4 ปี

67. ด.ญ.อิลิสสาน อายุ 1 ปี

68. ด.ช.ซูฮาดา อายุ 6 เดือน

69. ด.ช.กาดาฟี อายุ 11 ปี

ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองทางด้านเมืองรันเตาปันยัง อำเภอปาเสมัส ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัฐกลันตันได้ตรวจสอบ พบว่า เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีรายชื่อดังนี้

1. นายสะอารี เจ๊ะรอนิง อายุ 31 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

2. นายอารง ฮาแว อายุ 53 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

3. นางมาสีเตาะ อับดุลเลาะ อายุ 45 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

4. นายรอฮามา อารง อายุ 17 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

5. นายมาโซ อารง อายุ 18 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

6. นายรุสดี มะนอ อายุ 30 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

7. นางสารีฮา สะรี อายุ 34 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

8. ด.ญ.รุสสาไดนี สะรี อายุ 13 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

9. ด.ช.นูรสลัน สะรี อายุ 7 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

10. ด.ช.นูรอารีฟา สะรี อายุ 7 ขวบ จาก อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

11. ดช.อัลบอีส สะรี อายุ 3 เดือน จาก อ. สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

12. นายนุบฮัน กอเซ็ง อายุ 30 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

13. นางอัสลินา กอเซ็ง อายุ 20 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

14. ด.ญ.อาอียะห์ กอเซ็ง อายุ 15 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

15. ด.ญ.บูลียา กอเซ็ง อายุ 11 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

16. ด.ญ.อัยซะ กอเซ็ง อายุ 9 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

17. นายอุสมาน สะอุ อายุ 46 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

18. นายอูมิกลือซง มามุ อายุ 46 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

19. นายบูดีมัง สะอุ อายุ 20 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

20. นายมุสลิม สาอุ อายุ 16 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

21. ด.ช.นูรฮูดา สะอุ อายุ 14 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

22. ด.ช.นูรี สะอุ อายุ 12 ปี จาก.อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

23. ด.ช.ซอฟฟาน สะอุ อายุ 7 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

24. นายยูโซ๊ะ อับดุลเลาะห์ อายุ 41 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

25. นางไซนับ ยะโก๊ะอูมา อายุ 41 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

26. นายสับรี ซาการียา อายุ 42 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

27. นายซาการียะ อับดุลเลาะ อายุ 19 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

28. ด.ญ.รอซีดะ ซาการียา อายุ 11 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

29. ด.ญ.รอดียะ ซาการียา อายุ 9 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

30. ด.ญ.นูรมา ซาการียา อายุ 5 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

31. ด.ญ.นูระมาสา ซาการียา อายุ 4 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

32. นายเจ๊ะรอฟา อาแว อายุ 38 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

33. นางสีลาวานิ ดอเลาะ อายุ 36 ปี จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

34. ด.ช.นัสรูดิน อาแว อายุ 10 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

35. ด.ช.ฟัครูดิน อาแว อายุ 8 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

36. ด.ญ.โซเฟีย อาแว อายุ 5 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

37. ด.ช.ฮารา อาแว อายุ 3 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

38. ด.ญ.มาซีเตาะ อาแว อายุ 1 ขวบ จาก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

39. นางซอบารียะห์ อูมาร อายุ 38 ปี จาก บ้านพงจือไร อ.เมือง จ.ยะลา

40. ด.ช.อารีฟ มาโซ อายุ 6 ขวบ จากบ้านพงจือไร อ.เมือง จ.ยะลา

41. นายซอและ อิบรอเฮง อายุ 62 ปี จาก ต.ไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

42. นางคอยีเยาะห์ ยะยา อายุ 55 ปี จากบ้านไอบาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

43. นายมูเซ็ง ซอแล อายุ 17 ปี จากบ้านไอร์บาตู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

44. ด.ช.ฮาซานิ ซอแล อายุ 14 ปี จากบ้านไอร์บาตรู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

45. ด.ช.ฮัมคัม ซอแล อายุ 11 ปี จากบ้านไอร์บาตรู ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

46. นายเจ๊ะมุ อิบรอเฮง อายุ 45 ปี จากบ้านปารี อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

47. นายอาบูบากา อับดุลมานะ อายุ 47 ปี จากบ้านปารี อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

48. นายฟาริค กอเดร์ อายุ 20 ปี จากบ้านบัง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

49. นายนูละอิน ละอี อายุ 43 ปี จากบ้านกาวะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

50. นายต่วนแย อีซอ อายุ 39 ปี จากบ้านกาวะ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

51. นายสอลีฮิม นูรดิน อายุ 19 ปี จากบ้านบัง ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

52. นายการีมะ นูรดิน อายุ 17 ปี จากบ้านปัง ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

53. ด.ช.ซูลฮัน นูรดิน อายุ 12 ปี จากบ้านปัง ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

54. ด.ช.สูปฮะห์ นูรดิน อายุ 11 ปี จากบ้านปัง ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

55. นายซาการียา มูซอ อายุ 43 ปี จากบ้านไอปาร์ยง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

56. นายมะกรือซง อิสมาแอ อายุ 37 ปี จากบ้านไอร์ปายง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

57. นายอับดุลเราะห์มาน มูซอ อายุ 18 ปี จากบ้านไอร์ปายง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

58. น.ส.ไซนับ มูซอ อายุ 16 ปี จากบ้านไ อร์ปายง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

59. ด.ญ.นูรีซัน มูซอ อายุ 12 ปี จากบ้านไอร์ปายง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

60. ด.ช.ฮานัส มูซอ อายุ 8 ขวบ จากบ้านไอร์ปายง ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

61. ด.ช.กุปซัน มูซอ อายุ 2 ขวบ จากบ้านไอร์ปายง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

โดยในกลุ่มที่ 2 นี้ มาจากอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสเกือบทั้งหมด มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่ไปจากบ้านพงยือไร ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งจากการตรวจสอบชื่อและนามสกุลแล้ว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรัฐกลันตันยืนยันว่า เป็นชื่อ - สกุลของคนไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากแตกต่างกับชื่อของชาวมุสลิมในมาเลเซีย ที่มีลักษณะไม่เหมือนกันในบางส่วน

นอกจากนี้ ทุกคนยังบอกชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดที่ตนอาศัยอยู่ได้อย่างถูกต้อง แต่คนเหล่านี้ไม่ได้นำบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านติดตัวมาด้วยเท่านั้น

เจ้าหน้าที่มาเลเซียกล่าวว่า ไม่เข้าใจที่มีข่าวว่าฝ่ายปกครองของไทยตรวจรายชื่อพบว่า มีผู้ขอลี้ภัยที่เป็นคนไทยเพียง 8 คนเท่านั้น ขอยืนยันว่าทั้ง 131 คนเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยแน่นอน เพราะมีการสอบสวนจากทุกๆ ฝ่ายแล้ว

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์