รางวัล "สมชาย" แด่สื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน

ประชาไท—12 ม.ค. 2549 "เข้าใจว่าสื่อทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ยาก ที่ผ่านมาการสูญหายของบุคคลแทบไม่มีคดีใดขึ้นสู่ศาล คดีทนายสมชาย อาจเป็นคดีแรกที่เข้าสู่ศาล ยิ่งหากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐการหาหลักฐานก็ยิ่งยาก การใช้โทรศัพท์ของจำเลยทั้ง 5 เป็นหลักฐานสำคัญในคดีก็อยู่ในพินิจของศาลที่ศาลอาญาวันพรุ่งนี้ ถ้าเราไม่สนใจคดีแบบนี้ วันข้างหน้าเรื่องแบบนี้ก็อาจเกิดขึ้นอีกกับใครก็ได้ " นางอังคนา นีละไพจิตร ภรรยาของนายสมชาย นีละไพจิตร ทนายความมุสลิมและนักสิทธิมนุษยชน กล่าวเปิดใจในการแถลงข่าวเตรียมการมอบรางวัลสมชาย นีละไพจิตร  ที่รัฐสภาวานนี้ (11 ม.ค.)

 

ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

และในวันนี้ 12 ม.ค. ผู้พิพากษาสุวิทย์ พรพานิช จะอ่านคำพิพากษาคดี 5 เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีข้อกล่าวหาว่า "อุ้ม"ทนายสมชาย ที่ศาลอาญา เวลา 13.30 ห้อง 811  

 

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 48 โดยมีจุดเริ่มต้นจากส่วนหนึ่งของเงินรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการภาครัฐที่นายจอน อึ๊งภากรณ์ ได้รับ โดยรางวัลดังกล่าวจะพิจารณาให้รางวัลแก่นักข่าว ทีมข่าว ประชาชนทั่วไป และเยาวชนที่มีผลงานเผยแพร่ข้อเท็จจริงเชิงสืบสวนสอบสวน อันจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและยังผลให้เกิดจิตสำนึกและความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยผลงานดังกล่าวต้องได้รับการเผยแพร่แล้วตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.48

 

นายจอน อึ๊งภากรณ์ สว.กรุงเทพฯและประธานกองทุนรางวัลสมชายฯกล่าวว่าสื่อมวลชนหรือประชาชนในสังคมไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายๆด้าน ทั้งปรากฏในรูปแบบการใช้ความรุนแรงของรัฐ การละเมิดสิทธิด้านทรัพยากรของชุมชน หรือการละเมิดสิทธิของสื่อ แต่สังคมยังขาดความตื่นตัวและไม่เข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชน

 

"การหายตัวไปของทนายสมชาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิที่ใช้ความรุนแรงที่ดูเหมือนรัฐไม่ได้ให้ความสนใจกับการจัดการผู้ที่อยู่เบื้องหลังเลยแม้แต่น้อย"

 

นายจอนยังกล่าวอีกว่า สังคมไทยต้องไม่ลืมในการหายตัวไปของทนายสมชายเพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก

 

สำหรับจำเลยในคดี 5 คน ในคดีได้แก่ พ.ต.ต.เงิน ทองสุข พ.ต.ท.สินชัย นิ่มปุญญกำพงษ์ จ.ส.ต.ชัยแวง พาด้วง ส.ต.อ.รันดร สิทธิเขต และพ.ต.ท.ชัดชัย เลี่ยมสงวน โดยจำเลยอาจได้กระทำผิดโดยการขืนใจและร่วมกันปล้นทรัพย์ ตามมาตรา 309 และ 340 โดยมีประจักษ์พยานกล่าวหาว่ามีส่วนในการอุ้มนายสมชายจากถนนรามคำแหง ในคืนวันที่ 12 มี.ค. 47

 

00000000000

 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ

รางวัลสมชาย  นีละไพจิตร เป็นรางวัลสำหรับผู้สร้างสรรค์สื่อ ในด้านสืบสวนสอบสวนเพื่อสิทธิมนุษยชน

ประเภทของรางวัล

            รางวัลสมชาย  นีละไพจิตร เป็นเงินสดรางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท มีทั้งหมด ๕ ประเภท ได้แก่

·       สื่อสิ่งพิมพ์ยอดเยี่ยม 

·       สื่อวิทยุยอดเยี่ยม

·       สื่อโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

·       สื่อออนไลน์ยอดเยี่ยม

·       ผลงานเยาวชนยอดเยี่ยม

 

คุณสมบัติผลงาน

            ผลงานที่มีสิทธิได้รับรางวัลสมชาย  นีละไพจิตร ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.       เป็นผลงานที่สร้างสำนึกและความเข้าใจในด้านสิทธิมนุษยชน และ/หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

๒.       มาจากกระบวนการทำงานที่เจาะลึกและสืบสวนสอบสวนตามมาตรฐานจรรยาบรรณ วิชาชีพสื่อ

๓.       เป็นผลงานที่ได้เผยแพร่ผ่านสื่อ ในช่วงระหว่าง ๑ มกราคม ๔๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๔๘

 

คุณสมบัติผู้ส่งประกวด

            ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่

๑.       องค์กรสื่อที่นำเสนอผลงาน

๒.       บุคคล หรือทีมงาน ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน

๓.       เยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน

๔.       กรรมการกองทุนรางวัลสมชาย  นีละไพจิตร สามารถนำเสนอผลงานที่สมควรได้รับรางวัลให้คณะกรรมการฯพิจารณา

 

กติกาการส่งผลงาน

            ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องแนบรายละเอียดดังนี้

๑.       ระบุชื่อสกุลของทีมงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติ

๒.       เสนอบทคัดย่อ ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอสี่

๓.       สำเนาผลงานทั้งหมดพร้อมระบุวันที่ได้รับการเผยแพร่ จำนวน ๑๐ ชุด ตามรูปแบบดังนี้

·        ผลงานภาพและเสียง ส่งในรูปแบบ VCD หรือ DVD

·        ผลงานเสียง ส่งในรูปแบบ AUDIO FILE บันทึกลงในแผ่น CD

·        ผลงานในรูปตัวอักษร (Text) ส่งสำเนากระดาษ

ส่งผลงาน รับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ที่

 

กองทุนรางวัลสมชาย  นีละไพจิตร

ตู้ปณ. ๖๑  ปณฝ.รัฐสภา  กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕

 

ประกาศผล  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๙  (วันครบรอบ ๒ ปีการหายตัวไปของทนายสมชาย  นีละไพจิตร) ที่ห้องประชุมชั้น ๔ ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

คณะกรรมการกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประกอบด้วย ๑. นายจอน อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ ๒. นางจิรพร วิทยศักดิ์พันธ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๓. นายธีระพล อันมัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๔. นางสาวรสนา โตสิตระกูล เครือข่ายประชาชนต้านคอรัปชั่น ๕. นายรุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๖. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ๗. นางวลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ๘. นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ๙. นางอังคณา นีละไพจิตร

 

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์