สิ่งที่หวังไว้ ในปีใหม่นี้...

ผมหวังว่าเมื่อผมเปิดวิทยุ จะพบว่ามีรายการเพลงดีๆ หลากหลายขึ้น ไม่ได้มีแค่รายการวิทยุแบบ "เขียวๆ หวานๆ นุ่มๆ ง่ายๆ บริสุทธิ์ๆ" หรือรายการประเภทเปิดแต่เพลงฮิตอยู่นั่น พร้อมๆ กับรายการวิทยุดีๆ ที่มีอยู่ก็พากันมีโฆษณาเข้ามาอย่างแน่นขนัด

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์