กระบอกไม้ไผ่ไม่ง้อรัฐ "1 บาททั่วไทย" ช่วยท้องถิ่นยามรายได้หด

งบอุดหนุนส่วนกลางลงท้องถิ่นน้อย อบต.ควนรู อ.รัตภูมิ จ.สงขลา งัดแคมเปญ "1 บาททั่วไทย" ชวนคนไทยลงขันคนละบาทซื้อที่ดินทำธนาคารชุมชนของ อบต.

 

 
นายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา กับกระบอกไม้ไผ่โครงการ 1 บาททั่วไทย เพื่อขอความอนุเคราะห์คนไทยทุกคนคนละ 1 บาท เพื่อซื้อที่ดินจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนรูที่จะนำติดตัวไปทุกแห่ง
 
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า ปีงบประมาณ 2553 นี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จะมีรายได้ลดลง อันเนื่องมาจากการได้รับเงินอุดหนุนรัฐบาลและการจัดเก็บภาษี รวมทั้งการจัดหารายได้ทางอื่นจะได้น้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา
 
เมื่อเป็นเช่นนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจึงใช้วิธีการที่แตกต่างหลากหลายเพื่อหารายได้มาทดแทนส่วนที่ขาดหายไป หรือการจัดหามาตรการประหยัดในวิธีการต่าง เพื่อให้ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่น้อยนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุด
 
อย่างเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 ที่ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดเสวนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับทิศทางในอนาคต ก็มีตัวอย่างหนึ่งปรากฏ
 
การสัมมนาที่มีนายวิรัตน์ ทำนุราศี ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย นายถั่น จุลนวล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากร และอาจารย์ ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ขณะที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 14 จังหวัดภาคใต้และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รวมกว่า 150 คน
 
การเสวนาเริ่มต้นด้วยการบรรยายถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายวิรัตนื ทำนุราศี สลับกับการบรรยายถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนรู โดยนายถั่น จุลนวล
 
นายถั่นบอกว่า องค์การบริหารส่วนตำบลควนรูเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเล็กๆ ที่มีรายได้ต่อปีประมาณ 2 ล้านกว่าบาท ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำมาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ ยิ่งในช่วงปีหน้าที่จะได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลน้อยลง เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่จะได้รับเงินอุดหนุนน้อยลง
 
ขณะเดียวกันนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการโอนภารกิจต่างๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลในบางเรื่องกลับกลายเป้นภาระให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น เนื่องมีการโอนภารกิจให้แต่ไม่ได้โอนงบประมาณมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ในการบริหารจัดการด้วย
 
จากนั้นมีการเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางถึงผลกระทบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการที่มีรายได้ลดลง โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาและการจัดสวัสดิการต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงประชาชนด้วย
 
แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดของงานนี้ เกิดขึ้นเมื่อ นายถั่น จุลนวล บอกว่า ในเมื่อรัฐไม่เงินมาอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอ ตนจึงคิดวิธีการว่าจะทำอย่างไรที่ไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐ จึงคิดโครงการ 1 บาททั่วไทยขึ้นมา
 
หลักการคือให้คนไทยทุกคนกว่า 60 ล้านคน ช่วยอนุเคราะห์เงินคนละ 1 บาท ให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู ก็จะได้ 60 ล้านบาท โดยจะนำเงินที่ได้ไปจัดซื้อที่ดินเพื่อให้ทำกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลควนรู
 
“วันนี้ผมเอากระบอกไม้ไผ่มาด้วย เพื่อขอนุเคราะห์เงินจากท่านคนละ 1 บาท ซึ่งเวลาผมไปที่ไหนผมจะพากระบอกไม้ไผ่นี้ไปด้วยทุกเวที เพื่อขออนุเคราะห์เงินจากคนไทยทุกคน ผมจะทำอย่างนี้ไปตลอด ถ้าไม่ตายเสียก่อนก็หวังว่าจะได้ครบทุกคน ผมขอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูนำกระบอกไม้ไผ่มาขออนุเคราะห์ในที่ประชุมด้วยครับ”
 
นายถั่น บอกต่อว่า ที่ดินที่ต้องการซื้อมีจำนวน 11 ไร่ ราคา 1 ล้านบาท ซึ่งจากการทำแผนชุมชนตำบลควนรูพบว่า จำเป็นต้องซื้อที่ดินเพื่อให้มีพื้นที่ทำกิจกรรม ซึ่งได้จ่ายไปแล้วบางส่วนและได้ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าวไปก่อนแล้ว
 
“แต่ทีแรกจะใช้วิธีขอเรี่ยไรจากชาวบ้านครอบครัวละ 100 – 500 บาท รู้สึกว่าจะเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับชาวบ้าน ส่วนจะขอเงินจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐก็คงยากเพราะจำนวนเงินสูงพอสมควร”
 
“ที่ดินที่ได้จะเอามาทำเป็นธนาคารอาหารชุมชน โดยจะปลูกพืชอาหารทุกอย่างที่จะเป็นต้องกินต้องใช้เพื่อให้ชาวบ้านได้นำกิน ส่วนที่เหลือก็จะเอาไปขายแล้วนำเงินมาเป็นสวัสดิการให้ชาวบ้านด้วย”
 
นายถั่นพูดเสร็จก็ถึงกับมีเสียงอุทานของมาจากผู้เข้าประชุมว่า สุดยอด จากนั้นต่างคนต่างก็ล้วงกระเป๋าหยิบทั้งเหรียญทั้งธนบัตรมาหยอดใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เขียนชื่อว่า กองทุนที่ดิน ก่อนจะทยอยเดินออกจากห้องประชุมหลังเสร็จสิ้นการเสวนา
 
จะสุดยอดไม่สุดยอดจริงไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ หลังจบเวทีนี้ เงินในกระบอกไม้ไผ่น่าจะนับได้เป็นหมื่นบาทแน่แน่

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์