กวีศรีประชา: น้ำตาพ่อ

 
 
 
 
 
ยืนดู ลูกน้อย หน้าผู้คุม
ไม่ยอมแม้ให้อุ้มไว้ในอก
ใจร้ายกว่ายมบาลในนรก
ทั้งติดคุกเพราะป้องปกประชาธิปไตย
พยายามหักห้ามน้ำตาพ่อ
ยังเห็นแววน้ำคลอเก็บกั้นไหล
ก้อนสะอื้นขึ้นสะอึกลึกข้างใน
เบือนหน้าแอบร้องไห้..หัวใจสะเทือน.
 
 
5 ธันวาคม 2553