ใต้เท้าขอรับ: 5 ปีรัฐประหาร ได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ และเสียในสิ่งที่ไม่ควรเสีย

เราจะทบทวนวาระครบรอบครึ่งทศวรรษการรัฐประหาร 19 กันยาอย่างไรดี สำหรับผม บทสรุปที่ดีที่สุดอยู่ในประโยคที่ว่า \ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม\" เพราะมันเป็นประโยคที่สะท้อนทั้งอดีต ปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็สะท้อนถึงความวาดหวังในอนาคต แน่นอน เราควรจะเริ่มต้นวาระนี้ด้วยการรำลึก คารวะ และแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียทุกผู้นาม ทุกสี ทุกชนชั้น ทุกความเชื่อ กระนั้นแม้เราจะกราบจรดดิน กู่ก้องยกย่องในจิตใจกล้าหาญและเสียสละให้ฟ้าได้อิจฉา จะอย่างไรมนุษย์ก็ไม่ควรต้องสูญเสียเพียงเพราะคิด เชื่อ ฝัน หรือวาดหวังต่างกัน และไม่มีอำนาจใดที่มีสิทธิพรากชีวิตและวิญญาณของผู้คนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินที่แท้จริง ถัดจากนั้น นี่สมควรเป็นวาระที่เราจะได้ทบทวนว่า นอกจากความสูญเสียชีวิตของเพื่อนร่วมแผ่นดินแล้ว เรายังได้สูญเสียอะไร และได้อะไรมา ผมอยากจะใช้โอกาสนี้พูดถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง โดยมองย้อนกลับไปที่รัฐบาลไทยรักไทยในสมัยเริ่มต้น ก่อนจะจบฉากด้วยการรัฐประหาร เพื่อเริ่มฉากใหม่ เป็นรัฐบาลที่ไม่เหมือนเดิมในชื่อพรรคเพื่อไทย รัฐบาลไทยรักไทย เริ่มต้นหลังจากที่พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งครองเสียงอันดับหนึ่งในสภา จัดตั้งรัฐบาลผสม ก่อนจะควบรวมพรรค กลายเป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง นัยว่าเพื่อจัดการความมั่นคงทางการบริหาร และสร้างอำนาจต่อรองกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ย่างก้าวของการบริหารราชการ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเริ่มด้วยการจัดการกับระบบงบประมาณ เปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณที่ใช้กระทรวงเป็นตัวตั้ง มาเป็นภารกิจตามนโยบายที่ได้หาเสียงเลือกตั้งไว้ และสร้างระบบการบริหารงบประมาณที่คล่องตัว พร้อมๆ ไปกับยกเครื่องระบบการจัดเก็บภาษี และทำให้กรมสรรพากรกลายเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดด ไม่กี่ปีของการเป็นรัฐบาล รัฐบาลไทยรักไทยทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารราชการใหม่ จัดตั้งกระทรวง กรมใหม่ โยกย้ายสังกัดระดับกรม กอง ให้สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ พร้อมๆ ไปกับสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลง แล้วเรียกมันว่า \"การปฏิรูประบบราชการ\" มีความพยายามโปรโมทว่า นี่คือการเปลี่ยนแปลงระบบราชการขนานใหญ่ในรอบ 100 ปี มีการเตรียมการถ่ายทอดสดวันเริ่มต้นการปฏิรูปอย่างขนานใหญ่ ก่อนจะงดไปแบบไม่ทราบสาเหตุ แม้โดยเนื้อหาของสิ่งที่เรียกว่า ปฏิรูประบบราชการจะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนสังกัดกรม กอง และเปิดหน้างานใหม่ๆ ให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่สาระสำคัญสำหรับผม กลับไปอยู่ที่การสร้างกระแส เพราะแม้การเปลี่ยนแปลงสับเปลี่ยนสังกัดกรมกองในกระทรวง ทบวง กรม จะไม่ได้มีผลต่ออำนาจแนวดิ่งในระบบราชการ แต่กระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ที่หากพุ่งขึ้นสูงได้จริง ก็ไม่แน่ว่า โครงสร้างที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพียงน้อยนิด จะได้ลากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับวัฒนธรรมในระบบราชการ ที่มีภารกิจเป้าหมายเพื่อรับใช้และบริการประชาชน แทนการเป็นนายของประชาชน ไม่ว่าจะอย่างไร เราได้เห็น One Stop Service ผุดขึ้นในหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เรารู้สึกได้ในความเป็นผู้ใช้บริการยามเมื่อเราเดินเข้าโรงพยาบาล และกลับออกมาด้วยความภาคภูมิใจที่เราเป็นคนไทยที่มีคนให้บริการที่ดี ผิดแผกไปจากเดิมที่ต้องรู้สึกขอบคุณและเป็นหนี้บุญคุณแพทย์และพยาบาลที่สู้อุตสาห์รักษาเรา หรือยอมให้เราเป็นคนไข้อนาถา เรารับรู้ได้ว่า ลานจอดรถด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลทหาร สงวนไว้เพื่อบริการประชาชน ซึ่งช่างผิดแผกแตกต่างอย่างสิ้นเชิงในรัฐบาลชุดหลังการรัฐประหาร ที่ลานจอดรถกลายมาเป็นพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกกั้นด้วยเชือก โดยมีป้ายติดว่า \"ที่จอดรถสำหรับนายทหาร\" แม้กระทั่ง เรารู้สึกได้ว่า เราต้องจ่ายภาษีเงินได้ เพราะเมื่อปีที่แล้วเราได้คืนภาษีอย่างรวดเร็ว หรือยอมจ่ายภาษีด้วยความเต็มใจ หลังจากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพียรอธิบายถึงปัญหาการกรอก ภงด.และเหตุผลในการไม่คืนภาษีด้วยจิตใจแห่งการบริการ ยังไม่ต้องพูดถึงผลจากนโยบายสารพัดที่ได้สร้างให้เกิดคนชั้นกลางเกือบเต็มประเทศไทย ความใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ โอกาสปรากฏที่ตรงหน้าอยู่ที่ใครจะปรารถนาฉกฉวยไว้หรือไม่ จะมากจะน้อย เศรษฐกิจดีขึ้นหรือไม่ ปัญหายาเสพติดจะดีขึ้นแค่ไหน เห็นความรุดหน้าของบ้านเมืองอย่างไร ก็ไม่สู้ความรู้สึกรวมๆ ที่ได้รับตลอดช่วงรัฐบาลไทยรักไทยเหล่านี้ เป็นความรู้สึกที่ขี้ครอกอย่างเรากล้าออกมาเดินถนนทัดเทียมกับทุกถ้วนคน ปล่อยให้ผู้ดีที่แอบรังเกียจเราต้องหลบไปเดินตรอก ความมั่นใจในการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยลงรากในระดับความมั่นใจแห่งชาติ ที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นแค่สัญลักษณ์ ที่จะอย่างไรก็ต้องลงเลือกตั้งทุก 4 ปี จะอย่างไรก็ผ่านมาแล้วผ่านไป ครึ่งแรกของรัฐบาลไทยรักไทย ผมเคยพูดเปรยกับเพื่อนนักข่าวว่า หากพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล ชะตากรรมของ พ.ต.ท.ทักษิณ หนีไม่พ้นที่จะถูกลอบสังหารหรือไม่ก็รัฐประหาร และโชคร้ายของประเทศไทยที่ผมเดาถูก ความปรารถนาของเราที่จะเห็นประชาธิปไตยที่ดีกว่าเดิม เห็นพรรคการเมืองและการบริหารที่ดีขึ้น และแสดงออกด้วยการแห่แหนออกมาไล่ทักษิณหรือไม่ก็เมินเฉยไม่ปกป้อง ได้ถูกหยิบใช้กลายมาเป็นเครื่องมือล้มล้างประชาธิปไตย แน่นอน เราไม่อาจหลงลืมผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากมาตรการ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ทรงประสิทธิภาพต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีฆ่าตัดตอน การทุจริตคอรัปชั่น กระทั่งเราไม่อาจลืมนโยบายและมาตรการที่ผิดพลาดอย่างกรณีการจัดการปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รุนแรงจนไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบ กระนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลใดๆ ที่จะนำมาใช้อ้างเพื่อทำรัฐประหารได้ แต่ผลข้างเคียง ผลกระทบ การบริหารจัดการที่ผิดพลาด หรือแม้กระทั่งการรัฐประหาร การจัดตั้งรัฐบาลเสื้อคลุมประชาธิปไตย ก็ไม่อาจกลบหรือถูกขับเน้นให้บดบังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยได้ ประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้ว ไม่เหมือนเดิมแล้ว ประชาชนตื่นจากความคิดความเชื่อเรื่องกรรมเรื่องเวรแล้ว ขบวนการคนเสื้อแดง คือเครื่องพิสูจน์ว่า เขากำหนดอนาคตตัวเองได้ และผลการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 คือสิ่งยืนยันการเปลี่ยนแปลงนั้น แต่ผมสงสัยอยู่ว่า การเลือกตั้งที่พรรคเพื่อไทยได้คะแนนเสียงแบบถล่มทลาย รัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่เปลี่ยนนามมาจากพรรคไทยรักไทย จะยังคงรักษาจิตวิญญาณที่ได้เคยกระทำมาในนามเดิม และรักษาความงอกเงยที่ได้จากการต่อสู้ของมวลชนคนเสื้อแดงในทุกมิติหลังการรัฐประหารได้หรือไม่ เรารอพิสูจน์อยู่ว่า นโยบายที่ลดแลกแจกแถมอยู่ในเวลานี้ จะผลิดอกออกผลงดงามเหมือนที่เคยเป็นในอดีตหรือไม่ นโยบายที่เน้นการปรองดอง นโยบายที่จะคืนความเป็นธรรม จะมีส่วนในการยกระดับโครงสร้างในมิติต่างๆ หรือไม่ โดยเฉพาะมันยังคงขับเคลื่อนความฝัน ความหวังของผู้คน และสร้างความมั่นใจในความเป็นนายเหนือข้าราชการ และเจ้าขุนมูลนายเดิมหรือไม่ หรือมันทำหน้าที่เพียงแค่เลี้ยงตัวเองให้อยู่ได้ แต่สูญเสียความฝันที่จะเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยอาจจะได้ \"ทักษิณ\" กลับมา แต่จะได้กลับมาแบบไหน \"ทักษิณ\" ที่มีความหมายในเชิงสัญลักษณ์ จะออกจากแผ่นดินนี้ไปด้วยความหนุ่ม แล้วกลับมาด้วยความแก่หรือไม่ 5 ปีที่ผ่านมา ความบอบช้ำ ราคาได้-ราคาจ่ายที่ต้องนำมาชั่งน้ำหนัก ทำให้เราอายุมากขึ้นด้วยกันทั้งนั้น โชคดีที่ว่า เมื่อเราหันไปดูรอบๆ ตัว คนหนุ่มและความหนุ่มกำลังดาหน้าเติบโต เหมือนน้ำที่ไหลเข้าสะสมในเขื่อนรอวันท่วมทะลาย เพียงแต่ว่าเมื่อไรเท่านั้นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องยากเกินคาดเดา สำหรับนักการเมือง ปลายขบวนแถวแห่งการเปลี่ยนแปลงในวาระ 5 ปีรัฐประหาร ผมนึกถึง พันศักดิ์ วิญญรัตน์ ผู้เป็นประธานที่ปรึกษารัฐบาล 2 สมัย คือรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เราเคยถามเขาว่า จะขัดข้องไหมหากจะแนะนำประวัติในบทสัมภาษณ์ว่า \"ประธานที่ปรึกษาสองรัฐบาลที่ถูกทำรัฐประหาร\" อดีตที่ปรึกษาผู้นี้ยิ้มรับ ผมแอบนึกเสียด้วยซ้ำว่า นั่นคือความภูมิใจ นักการเมืองไม่ได้มีชีวิตเพื่อเป็นนักการเมือง แต่มีเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

เห็นชัดๆ

เห็นชัดๆ ห้าปีที่ผ่านมา

ทหารรวยขึ้น ชาวบ้านจนลง

เสียทักษิณไป ผ่านไป 5 ปี

เสียทักษิณไป ผ่านไป 5 ปี ได้ทักษิณที่เหี้ยกว่าเดิมกลับมาในร่างทรงใหม่

น่าดีใจเสียนี่กระไร

เยี่ยมครับ......... เป็นบก.ปร

เยี่ยมครับ.........

เป็นบก.ประชาไทเวปไซด์ ในเครือข่ายเสื้อแดง มันต้องปิดตาข้างหนึ่งเขียนบทความยกย่องชมเชย ยกหาง พรรคและนายใหญ่ ให้ได้ระดับนี้ มันถึงจะมีอนาคตก้าวหน้าทันเพื่อนฝูงวงการเกาะกินเสื้อแดงเขาบ้าง

ผมว่า ชูวัส รู้ตัวช้าไปหน่อย มัวแต่นึกว่าตัวเองเป็นผู้นิยมประชาธิปไตยอยู่เสียเป็นนานสองนาน...

อ่านชูวัส เขียนแล้วนึกถึงคำพูด ของแม้วที่พูดกับนักข่าวฝรั่ง เป็นภาษาอังกฤษสำนวนซิงริช แปลเป็นไทยว่า ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด....แม้วพูดซิงริชว่าอย่างไร ผมลืมไปแล้ว แต่จำได้ว่า ฝรั่งคนฟังทำหน้าเหรอหรามึนงงอยู่.....

ชูวัส ฤกษ์ศิริชัย

ชูวัส ฤกษ์ศิริชัย เขียนบทความนี้ขึ้นมา ทำไมไร้สาระมากเลย บอกมาได้ว่าประชาชนไทย เลิกเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรม ตัวของตัวเอง ยังไม่เข้าใจ แล้วอย่างนี้จะไปเข้าใจ ปชต. ได้อย่างไร แม้คำว่า เวร กับ กรรม รากศัพท์แปลว่าอะไร ก็ยังไม่เข้าใจแล้วไปเที่ยวอวดภูมิรู้แก่คนอื่น เสียเวลาเสียสายตาที่ต้องมาอ่านบทความที่ไร้คุณค่านี้จังเลย อย่าเพียงแค่เป็นนักกบฎสังคมเลย เสียเวลาเปล่า จงหัดทำความเข้าใจสังคมตามความเป็นจริงบ้าง ชีวิตจะได้มีความสุขมากกว่านี้ อ๊ะน่ะ..! คริ คริ..

ขอชื่นชมคนเขียนบทความนี้ค่ะ

ขอชื่นชมคนเขียนบทความนี้ค่ะ คุณอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทยได้ชัดเจนเลยค่ะ ความจริงเท่านั้นค่ะที่จะทนทานต่อการพิสูจน์ คนไทยคงต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกมากและคงต้องเจ็บปวดร่วมกันอีกนานกว่าจะยอมรับการเมืองอันแสนขมขื่นนี้ร่วมกันได้

ไม่แปลกใจ

ไม่แปลกใจ ชูวัสเขียนอวยซะทักษิณเป็นรัฐบุรุษไปเลย
อย่างนี้นายใหญ่ไม่หันมามองมั่งคงน่าแปลก

คนมาแนวนี้ได้ดีมาหลายคนแล้ว
พิธีกรTV เสื้อแดงหลายคนเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาล
ทำไม คนทำสื่ออย่างชูวัสใน TV ช่อง โอ็ค-แอม อย่าง VOICE TV
ที่ชูวัสสิงสถิตย์อยู่ในรายการ WAKE UP THAILAND จะไม่มีสทธิ์
เคยบอกว่าสื่อต้องตรวจสอบอำนาจรัฐบาล
กลายเป็นว่าชูวัสเป็นคนเลียรัฐบาลเสียได้
เอาเถอะเลียรัฐบาลยังพอทน
แต่มาเลียทักษิณด้วยนี่ หมดสภาพไม่ต่างจาก
การที่เห็นธิดา โอบกอดทักษิณที่เขมรเลย
ดูไม่จืดจริงๆ โอ้เราก้าวข้ามทักษิณแล้ว เชื่อเราเถอะ

งานกร่อย wrote:ไม่แปลกใจ

[quote=งานกร่อย]ไม่แปลกใจ ชูวัสเขียนอวยซะทักษิณเป็นรัฐบุรุษไปเลย
อย่างนี้นายใหญ่ไม่หันมามองมั่งคงน่าแปลก

คนมาแนวนี้ได้ดีมาหลายคนแล้ว
พิธีกรTV เสื้อแดงหลายคนเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาล
ทำไม คนทำสื่ออย่างชูวัสใน TV ช่อง โอ็ค-แอม อย่าง VOICE TV
ที่ชูวัสสิงสถิตย์อยู่ในรายการ WAKE UP THAILAND จะไม่มีสทธิ์
เคยบอกว่าสื่อต้องตรวจสอบอำนาจรัฐบาล
กลายเป็นว่าชูวัสเป็นคนเลียรัฐบาลเสียได้
เอาเถอะเลียรัฐบาลยังพอทน
แต่มาเลียทักษิณด้วยนี่ หมดสภาพไม่ต่างจาก
การที่เห็นธิดา โอบกอดทักษิณที่เขมรเลย
ดูไม่จืดจริงๆ โอ้เราก้าวข้ามทักษิณแล้ว เชื่อเราเถอะ[/quote]
แต่คนที่รักทักษิณทำไมเหมือนกับจะมากกว่าคนที่รักอภิสิทธิ์เนอะว่ามั้ยคุณงานกร่อย

เอาแค่ที่เลือกตั้งใครๆก็รู้ใช่มั้ยว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำ แล้วทำไมเค้าถึงเลือกเพราะเค้าเลือกทักษิณใช่มั้ย

รึว่าจะบอกว่าไม่ใช่ โจมตีก็แล้ว ขึ้นบิลบอร์ดก็แล้ว เห้อออ

ก็ต้องยอมรับนะว่าของเค้าดีจริง จะบอกว่าโฆษณาชวนเชื่อก็ไม่ได้

เพราะ 2 ปีกว่าที่ผ่านมาอภิสิทธิ์ก็โฆษณาไว้เยอะ ทำไมคนเค้าไม่เชื่อ 55555+

พอคนเค้าไม่เชื่อก็บอกว่าเค้าโง่บ้างแหละ ควายบ้างแหละ

ถ้าคนโง่จริงนะ ทีนิวส์ ปั่นทุกวันทำไมคนไม่ไปเชื่อ ทำไมคนเค้าเลือกที่จะเชื่อ จตุพรงี้ ณัฐวุฒิงี้

เพราะคนเค้ามีความคิดงัยเค้าถึงเลือกเชื่อ แม้ความเชื่อของเค้าจะถูกมองจากคนบางกลุ่มว่าโง่ก็ไม่เห็นจะเป็นไร

เพราะความคิดของอีกฝ่าย เค้าก็มองว่าโง่เช่นกันที่อีกฝ่ายเชื่ออภิสิทธิ์

เพราะเค้าไม่เชื่ออภิสิทธิ์ เช่นเดียวกับที่คุณไม่เชืื่่อทักษิณ

เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่สังคมจะมีความเชื่อที่แตกต่าง ในโลกถึงมีหลายศาสนา เพราะต่างคนต่างเชื่อไม่เหมือนกัน

แต่ก็ต้องอยู่กันด้วยความเคารพเสียงส่วนใหญ่ วันใดที่พวกคุณเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้ง

วันนั้นคุณก็ไชโยโห่ฮิ้วไปเลย แต่วันนี้คุณก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นไปตามกติกา

งานกร่อย wrote:ไม่แปลกใจ

[quote=งานกร่อย]ไม่แปลกใจ ชูวัสเขียนอวยซะทักษิณเป็นรัฐบุรุษไปเลย
อย่างนี้นายใหญ่ไม่หันมามองมั่งคงน่าแปลก

คนมาแนวนี้ได้ดีมาหลายคนแล้ว
พิธีกรTV เสื้อแดงหลายคนเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาล
ทำไม คนทำสื่ออย่างชูวัสใน TV ช่อง โอ็ค-แอม อย่าง VOICE TV
ที่ชูวัสสิงสถิตย์อยู่ในรายการ WAKE UP THAILAND จะไม่มีสทธิ์
เคยบอกว่าสื่อต้องตรวจสอบอำนาจรัฐบาล
กลายเป็นว่าชูวัสเป็นคนเลียรัฐบาลเสียได้
เอาเถอะเลียรัฐบาลยังพอทน
แต่มาเลียทักษิณด้วยนี่ หมดสภาพไม่ต่างจาก
การที่เห็นธิดา โอบกอดทักษิณที่เขมรเลย
ดูไม่จืดจริงๆ โอ้เราก้าวข้ามทักษิณแล้ว เชื่อเราเถอะ[/quote]
ต้องเขียนอวยพรรคฝ่ายแพ้แมลงสาบลืมรู ฆาตกรหน้าหล่อ จรกาหน้าดำ สื่อล้มละลายโกเต็กซ์ลิ้ม มหามือเปื้อนเลือดยุฆ่าประชาชน และต้องอวย..ทหารที่ลากรถถังออกมาฆ่า93ศพเจ็บ2000คน..ชิมิ...กร่อยเจงๆ ง่ะ กร่อยแล้วกร่อยเลย..คงกร่อยจนแก่....ลงรูแมลงสาบเหมือนเดิม...คิกๆๆ

บางกอก

[quote=บางกอก]เยี่ยมครับ.........

เป็นบก.ประชาไทเวปไซด์ ในเครือข่ายเสื้อแดง มันต้องปิดตาข้างหนึ่งเขียนบทความยกย่องชมเชย ยกหาง พรรคและนายใหญ่ ให้ได้ระดับนี้ มันถึงจะมีอนาคตก้าวหน้าทันเพื่อนฝูงวงการเกาะกินเสื้อแดงเขาบ้าง

ผมว่า ชูวัส รู้ตัวช้าไปหน่อย มัวแต่นึกว่าตัวเองเป็นผู้นิยมประชาธิปไตยอยู่เสียเป็นนานสองนาน...

อ่านชูวัส เขียนแล้วนึกถึงคำพูด ของแม้วที่พูดกับนักข่าวฝรั่ง เป็นภาษาอังกฤษสำนวนซิงริช แปลเป็นไทยว่า ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด....แม้วพูดซิงริชว่าอย่างไร ผมลืมไปแล้ว แต่จำได้ว่า ฝรั่งคนฟังทำหน้าเหรอหรามึนงงอยู่.....[/quote]
เยี่ยมๆๆๆ เยี่ยมคราบ... เหมือนดู..มวยวัดลุยไล่ต่อย..มวยมืออาชีพ คริคริ...

ชูวัดปิดตาข้างหนึ่งเขียน(มีทักษะยุทธในการเขียน)..

... ส่วนบางกอกก็เยี่ยมๆๆ(เหมือนเดิม)ใช้สมองข้างเดียวโพสวิจารณ์(กลิ่นแมลงสาบแรงไปหน่อย..ฮา)....เยี่ยมๆๆๆ...คิกๆๆๆๆ

ชายคนหนึ่ง wrote:งานกร่อย

[quote=ชายคนหนึ่ง][quote=งานกร่อย]ไม่แปลกใจ ชูวัสเขียนอวยซะทักษิณเป็นรัฐบุรุษไปเลย
อย่างนี้นายใหญ่ไม่หันมามองมั่งคงน่าแปลก

คนมาแนวนี้ได้ดีมาหลายคนแล้ว
พิธีกรTV เสื้อแดงหลายคนเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาล
ทำไม คนทำสื่ออย่างชูวัสใน TV ช่อง โอ็ค-แอม อย่าง VOICE TV
ที่ชูวัสสิงสถิตย์อยู่ในรายการ WAKE UP THAILAND จะไม่มีสทธิ์
เคยบอกว่าสื่อต้องตรวจสอบอำนาจรัฐบาล
กลายเป็นว่าชูวัสเป็นคนเลียรัฐบาลเสียได้
เอาเถอะเลียรัฐบาลยังพอทน
แต่มาเลียทักษิณด้วยนี่ หมดสภาพไม่ต่างจาก
การที่เห็นธิดา โอบกอดทักษิณที่เขมรเลย
ดูไม่จืดจริงๆ โอ้เราก้าวข้ามทักษิณแล้ว เชื่อเราเถอะ[/quote]
แต่คนที่รักทักษิณทำไมเหมือนกับจะมากกว่าคนที่รักอภิสิทธิ์เนอะว่ามั้ยคุณงานกร่อย

เอาแค่ที่เลือกตั้งใครๆก็รู้ใช่มั้ยว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำ แล้วทำไมเค้าถึงเลือกเพราะเค้าเลือกทักษิณใช่มั้ย

รึว่าจะบอกว่าไม่ใช่ โจมตีก็แล้ว ขึ้นบิลบอร์ดก็แล้ว เห้อออ

ก็ต้องยอมรับนะว่าของเค้าดีจริง จะบอกว่าโฆษณาชวนเชื่อก็ไม่ได้

เพราะ 2 ปีกว่าที่ผ่านมาอภิสิทธิ์ก็โฆษณาไว้เยอะ ทำไมคนเค้าไม่เชื่อ 55555+

พอคนเค้าไม่เชื่อก็บอกว่าเค้าโง่บ้างแหละ ควายบ้างแหละ

ถ้าคนโง่จริงนะ ทีนิวส์ ปั่นทุกวันทำไมคนไม่ไปเชื่อ ทำไมคนเค้าเลือกที่จะเชื่อ จตุพรงี้ ณัฐวุฒิงี้

เพราะคนเค้ามีความคิดงัยเค้าถึงเลือกเชื่อ แม้ความเชื่อของเค้าจะถูกมองจากคนบางกลุ่มว่าโง่ก็ไม่เห็นจะเป็นไร

เพราะความคิดของอีกฝ่าย เค้าก็มองว่าโง่เช่นกันที่อีกฝ่ายเชื่ออภิสิทธิ์

เพราะเค้าไม่เชื่ออภิสิทธิ์ เช่นเดียวกับที่คุณไม่เชืื่่อทักษิณ

เพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่สังคมจะมีความเชื่อที่แตกต่าง ในโลกถึงมีหลายศาสนา เพราะต่างคนต่างเชื่อไม่เหมือนกัน

แต่ก็ต้องอยู่กันด้วยความเคารพเสียงส่วนใหญ่ วันใดที่พวกคุณเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่มาจากการเลือกตั้ง

วันนั้นคุณก็ไชโยโห่ฮิ้วไปเลย แต่วันนี้คุณก็ต้องยอมรับเพราะมันเป็นไปตามกติกา[/quote]
........................................

จะรักไครชอบไครหรือจะเลือกไคร ไม่มีไครว่าเป็นเรื่องของสิทธิ
แต่บังเอิญ ผมเกลียดคนดัดจริต ปากอย่างใจอย่าง
ยกตัวเองว่า ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย เกลียดเผด็จการ เกลียดแมลงสาบปชป. เกลียดสลิ่ม
เพราะคนพวกนี้รับใช้เผด็จการ ไม่ต่อต้านรัฐประหาร
ตอนแรกเหมือนจะจริง หลงเชื่อว่า แดงอุดมการณ์มีจริง มีแดงหลายแดง
ปัดโธ่ สุดท้ายเวลาพิสูจน์ มีอยู่แดงเดียว แดงทักษิณ
เวลาทักษิณเรืองอำนาจ ปากอ้างไม่ชอบทักษิณ แต่ไม่รู้มุดหัวอยู่ที่ไหน
สงสัยกลัวถูกฟ้อง หรืออาจกลัวถูก ปปง.สอบ
มาตอนนี้อวยกันสุดๆ มีนายกที่ตอบอะไรไม่ค่อยได้ ไม่รู้จะอวยอย่างไร
ก็หาเรื่องชมว่าสวยอย่างโน้นอย่างนี้แทน เอากันเข้าไป
สุดท้ายมันไม่ไช่เรื่องการต่อสู้เผด็จการ ที่ดูมีอุดมการณ์ อุดมคติ
ยกนี้ดูเหมือนรัฐประหารจะเป็นแพะ แพะที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ใช้ฟอกเผด็จการอีกแบบเสียขาวสอาด

เคยฟังสมบัติ บุญ.พูดประโยชน์หนึ่งแล้วฮามาก
สมบัติบอกว่า ยอมรับหรือไม่ว่ารัฐประหารครั้งที่ผ่านมาล้มเหลว
ก็อยากบอกว่า มันล้มเหลวก็ดีแล้ว ทั้งที่พวกเขามีวิธีที่จะทำให้มันสำเร็จ
เหมือนที่พธม.บอกว่าเป็นรัฐประหารหน่อมแน้ม หากไม่หน่อมแน้ม
คงไม่มีแกนนำ แกนนอน ที่เชียร์คนไปตายเหมือนที่ผ่านมา
ไม่ได้เชียร์รัฐประหาร แต่เข้าใจได้ว่าครั้งนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนผ่านในช่วงวิกฤตช่วงหนึ่ง
ที่พอไปได้ และเกือบจะดีหากไม่มีตอน "แกนนำอำมหิต" เกิดขึ้น
ภาพข่าวแกนนำพินอบพิเทานายใหญ่ที่เขมรดูจะเป็นคำตอบได้ดี
อย่างไรก็ขอให้ชูวัส ไปได้ดีกับ VOICE TV สื่อคุณภาพ
ที่ไม่เคยตั้งคำถามกับรัฐบาล และเชื่องกับรัฐบาลนี้อย่างที่สุด

รัฐบาลชุดนี้เพิ่งทำงานได้

รัฐบาลชุดนี้เพิ่งทำงานได้ เดือนกว่า ก็ด่าเขาแล้ว
และไอ้ที่ทนมาเป็นปีสองปี ไม่ได้เรื่องได้ราว ด่าไปบ้างสิ
ยิ่งลักษณ์ ทำงานได้ดีมาก เราก็ทำงานแบบนี้
ปัญหามาก แข่งกับเวลา คนนะคน .. ไม่ใช่หุ่นยนต์
ถ้าคุณเคยผ่านการทำงานที่หนัก
และต้องรับผิดชอบมาก
คุณถึงจะเข้าใจ
ถ้าไม่เคย หรือ ไม่สามารถ
ให้กำลังใจเขาดีกว่า
พูดพล่อยๆออกมา
โดยไม่รู้อะไร

ชอบบทความนี้ แบบไม่ดัดจริตเลย

ชอบบทความนี้ แบบไม่ดัดจริตเลย หากเพิ่มเติมบทความโดยด่าพ่อเต็กลิ้ม กะ แมลงสาบ อีกสักหน่อย ก็จะยิ่งชอบๆมากกว่านี้อีก 555555+ (คนชนะอะนะ..ทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด คริๆๆๆๆ)

"แน่นอน

"แน่นอน เราไม่อาจหลงลืมผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากมาตรการ นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ทรงประสิทธิภาพต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีฆ่าตัดตอน การทุจริตคอรัปชั่น กระทั่งเราไม่อาจลืมนโยบายและมาตรการที่ผิดพลาดอย่างกรณีการจัดการปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่รุนแรงจนไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบ กระนั้นก็ไม่ใช่เหตุผลใดๆ ที่จะนำมาใช้อ้างเพื่อทำรัฐประหารได้"

นี่เป็นจงใจ ลดระดับความเป็นเผด็จการของรัฐบาลทักษิณ ลงใช่ใหม กรณีกรือเซะ+ตากใบ มันรุนแรงยิ่งกว่า กรณีราชประสงค์อีก กรณีราชประสงค์ รัฐบาลอภิสิทธิ์ถูกเสื้อแดงกล่าวหาเขาว่าเป็นเผด็จการ แต่พอเป็นรัฐบาลทักษิณบ้างเหตุการณ์เหลือแค่ "ผลข้างเคียง" อุบาทว์จริงๆ

ยิ่งเมื่อมีคนชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ก็มีมือดีส่งคนอันธพาลไปรังควานเขา บางครั้งกลุ่มผู้ชุมนุมจับได้ด้วยซ้ำไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พอส่งให้ตำรวจก็เงียบหายไป ความคึกคะนองลำพองในอำนาจของรัฐบาลทักษิณเองแท้ๆ ที่เป็นสาเหตุหลักให้เกิดรัฐประหาร

ความเป็นเผด็จการของรัฐบาลทักษิณ ถูกลดทอนเหลือเพียงแค่ "ผลข้างเคียง"
รับไม่ได้ครับคุณชูวัส

เออช่างแม่งมันเถอะ

เออช่างแม่งมันเถอะ พวกกูออกมาประท้วงเพื่อเรียกร้องยุบสภา....รัฐบาลอภิสิทธิ์ฯ บอกว่า เป็น ผู้ก่อการร้าย

พี่น้องชาวใต้ถูกเข่นฆ่ารายวันอย่างโหดเหี้ยมอำมะหิต....รัฐบาลอภสิทธิ์ฯ บอกว่า เป็น (ผู้ก่อเหตุรุนแรง : ผกร) เพราะถ้าใช้คำว่า ผู้ก่อการร้าย จะถูกนำขึ้นสู่ระดับสากล

มึงแน่จริงปฏิวัติรัฐประหาร ให้ชาติบ้านเมืองบรรลัยวายวอดอีกรอบสิ พวกเทวดาทั้งหลาย

ห้าปีที่กลุ่มผู้ก่อรัฐประหาร

ห้าปีที่กลุ่มผู้ก่อรัฐประหาร
ได้ใช้ต้นทุนที่สูงมากๆ ทั้งความน่าเชื่อถือ เหลื่อมใส ความเคารพนับถือ ที่สร้างภาพมาทั้งชีวิต มาเผาตัวเองเพื่อที่จะจัดการกับคนที่กลุ่มพวกเขาเคียดแค้นชิงชัง
ก็ประสพความสำเร็จลงได้ ซึ่งก็ได้แต่เพียงความสะใจเฉพาะกลุ่มของตนเอง ที่ได้สมหวัง แต่จนถึงวันนี้ ถามใจกลุ่มตัวเองก่อนที่จะกลืนเลือดตอบกับตัวเองซิว่า
-----มันคุ้้มกันใหม กับตันทุนที่ใช้ไปแล้ว มันมอดไหม้ไปหมดแล้ว------
***มันคุ้มกันใหม****

5 ปี อัปยศ 5

5 ปี อัปยศ 5 ปีที่มีความแตกแยก ของคนไทย 5 ปีที่ต้องอยู่อย่างพอเพียง ต้องเพียงพอ ลูกค้าที่เคยซื้อของใช้จำเป็นชิ้นใหญ่กลับมาซื้อชิ้นเล็กๆใช้ก่อน เช่น สะบู่ ยาสีฟัน เพราะเงินไม่พอที่จะต้องซื้อของที่จำเป็นกว่าด้วย รายจ่ายรวมแต่ละเดือนก็เลยมากขึ้น ตัวอย่างง่ายๆในสิ่งที่เสียไม่ควรเสีย นักการเมืองร่ำรวยขึ้น แต่ชาวบ้านยากจนลง แม้แต่หัวคะแนนเอง บางคนยากจนลงด้วยซ้ำ เพราะต้องไปงาน ไปพบหน้าชาวบ้านแทนนักการเมืองที่เสวยสุขอยู่ในเมืองหลวง บางคนไปต่างประเทศ เดือดร้อนอยากพบหน้า นักการเมืองไม่อยู่มิแต่สำนักงาน ไปเยี่ยมลูกต่างประเทศ
บ่นไปยังงั้น สุดท้ายก็เลือก ผู้แทนคนเดิม....

5 ปีรัฐประหาร

5 ปีรัฐประหาร อย่างน้อยก็มีข้อดีในตัวมันเอง เพราะทำให้ประชาชนตาสว่างมากมาย และสว่างขึ้นเรื่อยๆ.....

ผมเห็นนด้วยกับบทความนี้

ผมเห็นนด้วยกับบทความนี้ ในฐานะที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ครับการเข้ามาเป็นนักการเมืองไม่มีใครบังคับให้มาเป็น เราเข้ามาเพราะเราเชื่อว่าเราทำได้ดีกว่า ซึ่งในการเมืองยึงโยงกับชาวบ้าน เราจะทำอย่างไรให้ชาวบ้านเลือกเรา บางท่านอาจใช้นยบ. หรือ ชวยเหลือชาวบ้านอย่างสมำ่เสมอ หรือประวัติดี มีความรุ้ความสามารถ สร้างความหวังให้ชาวบ้านว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น การเป็นนักการเมืองต้องเสียสละอย่างสูงงานวัด บ้าน โรงเรียน ต้องบริหารจัดการพนง.เทศบาล สมาชิกสภา ชาวบ้าน ฝ่ายตรงข้าม จัดการตนเอง เพราะเรา นักการเมืองไม่ได้มีชีวิตเพื่อเป็นนักการเมือง แต่มีเพื่อการเปลี่ยนแปลง เราภูมิใจในสิ่งที่ทำแม้งสนจะนัก เหมือนคำกล่าวของสมคิด จตุสิพิทักษ์ว่าเราต้องการผู้นำที่มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้คนทุกระดับมั่นใจ การปฏิรูปไม่ใช่ตั้งกรรมการแล้วหยุด จะต้องลงมาเอง สื่อสารกับประชาชน เมืองไทยจะอยู่ได้คนรุ่นใหม่ รู้จักคิดเพื่อส่วนรวม เชื่อผม คนคิดดีทำดีเทวดาคุ้มครอง คนประพฤติดี ทำเพื่อบ้านเมือง แม้มีชีวิตจะไม่ได้ชัยชนะ เจออุปสรรค แต่ประวัติศาสตร์จะบันทึกว่าเป็นผู้ชนะเสมอไป

ตรงกันข้าม คนที่ชนะในวันนี้ ไม่ตั้งอยู่ในฐานความดี ผู้นำที่ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ไม่มีประโยชน์ สุดท้ายจะจารึกในฐานะผู้แพ้

Hi please google translate

Hi please google translate this, I love Thai food!

I pledge Alligence to the

I pledge Alligence to the flag, of the United states of america and to the republic for which it stands, one nation under god indivisible with liberty and justice for all

การเขียน

การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

การเขียน

การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

.....

.....
.e$$$$$$$$$$$$$$e.
z$$ ^$$$$$$$$$$$$$$$$$.
.$$$* J$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e
.$" .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*-
.$ $$$$$$$$$$$$$$$$***$$ .ee"
z**$$ $$r ^**$$$$$$$$$*" .e$$$$$$*"
" -\e$$ 4$$$$. .ze$$$""""
4 z$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"
$$$$$$$$ .$$$$$$$$$$$**$$$$*"
z$$" $$ $$$$P*"" J$*$$c
$$" $$F .$$$ $$ ^$$
$$ *$$c.z$$$ $$ $$
$P $$$$$$$ 4$F 4$
dP *$$$" $$ '$r
.$ J$" $"
$ $P 4$
F $$ 4$
4$% 4$
$$ 4$
d$" $$
$P $$
$$ $$
4$% $$
$$ $$
d$ $$
$F "3
r=4e=" ... ..rf . ""%
$**$*"^""=..^4*=4=^"" ^""" Gilo94'

ทําไมไม่สร้างรถไฟความเร็วสูง

ทําไมไม่สร้างรถไฟความเร็วสูง ก.ท ไปโคราช2ชม ทําไมไม่พัฒนาโลจิส..กระจายต่าง จ ว ทําไมสร้างรกไฟฟ้า10สายให้นําท่วมอิบอ๋ายในกทม ทําไมมร฿งไม่กระจายความเจริญ กลัวอะไรอยู่

เขียนได้ตรงไปตรงมา ชัดเจน

เขียนได้ตรงไปตรงมา ชัดเจน ค่ะ..เรื่องความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่รัฐในการบริการประชาชนนั้น ก็เห็นได้จริง จากประสบการณ์ตรง ชาวบ้านในหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องที่ดิน ที่ดินเป็นของชาวบ้านซึ่งทำนามาหลายชั่วอายุคน วันดีคืนดีจะแบ่งสรรปันส่วนให้พี่น้อง กลับกลายว่าที่ดินบางส่วนกลายเป็นหนองน้ำสาธารณะ ทั้ง ๆ ที่ ชื่อหนองน้ำแห่งนั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงในหมู่บ้านนั้นเลย มันเป็นการกลั่นแกล้งของข้าราชการระดับท้องถิ่นชัด ๆ ชาวบ้านเขาไม่รู้จะพึ่งใครดี แล้วมีอยู่วันหนึ่งชาวบ้านเห็นทักษิณในทีวี บอกว่าถ้าผู้ว่าฯ แก้ไขปัญหาให้ไม่ได้ ส่งจดหมายตรงมาที่สำนักนายก..ชาวบ้านก็เลยเขียนจดหมายไปที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงอ้างคำพูดของทักษิณด้วย...หลังจากนั้นไม่กี่วัน ผู้ว่าฯ ตอบจดหมายมาบอกว่าได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว และจะติดตามให้ ซึ่งทำให้ชาวบ้านรู้สึกยินดีมาก ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจปัญหา (ชาวบ้านงง ผสมกับความดีใจ เพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน) หลังจากถูกรัฐประหาร ชาวบ้านก็ส่งจดหมายไปหาผู้ว่าอีก ติดตามเรื่องเดิม แต่ผลมันตรงกันข้ามคือไม่มีการตอบจดหมายอะไรอีกเลย...เข้าสู่ระบบดั้งเดิม ..

การรัฐประหารคราวนี้

การรัฐประหารคราวนี้ มีประโยชน์มากขอรับใต้เท้า

ทำให้ประชาชนหูตาสว่าง ทำให้เรื่องลับ ไม่เป็นเรื่องลับอีกต่อไป
ทำให้ประชาชนได้เห็นวิธีการใช้กฎหมายแบบใหม่
การชุมนุมประท้วงของประชาชนในกรุงเทพ ถูกเรียกว่า การก่อการร้าย
การก่อความรุนแรงมากๆ ในภาคใต้ ชนิดมีการตายรายวัน ถูกเรียกว่า การก่อความไม่สงบ

เกิดการเข้าครอบครองเก้าอี้ใน รัฐวิสาหกิจของเครือข่ายอำมาตย์ เป็นการตอบแทน
ประชาชนได้เห็นคนชั้นครูบาอาจารย์ที่รับใช้อำมาตย์ ได้เป็นประธานบอรด์หลายแห่ง
มีการบั่นทอนขบวนการภาคประชาชนอย่างมากมาย โดยการสมคบกันกับพ่อค้าในเครือข่ายอำมาตย์
มีการบิดเบือนการใช้กฎหมาย เพื่อปิดกั้นการแสดงออกของประชาชน
ทำให้เราได้รู้เช่นเห็นชาติ เห็นการเพิกเฉย ของหลายภาคส่วนที่เข้าใจกันน่าจะยังมีประโยชน์ต่อสังคม
ในอันที่จะระงับยับยั้งความโหดร้ายในการล้อมปราบประชาชน และการใช้กฎหมายอย่างบิดเบือน

หลายสิ่งที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหาร และหลังการล้อมปราบประชาชน
เป็นเครื่องยืนยันด้ว่า ประเทศไทยในวันนี้ ไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
อย่าฝันที่จะเก็บเวลาไว้ในขวดแก้ว อีกต่อไป