บอร์ด กสทช.เห็นชอบปรับปรุงร่างจรรยาบรรณ "บอร์ดและสำนักงาน"

(10 ต.ค.55) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าที่ประชุม บอร์ดใหญ่ กสทช. ได้มีการพิจารณาเรื่องการกำหนดจรรยาบรรณของ กสทช. โดยอิงกับมาตรฐานสากล ตามที่ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. เสนอ โดยเห็นว่าภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กร  กสทช. ที่ได้รับความสนใจจากสาธารณะทั้งในประเด็นความเป็นอิสระ ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง และความโปร่งใสขององค์กร  ควรมีจุดเริ่มต้นจากการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของ คณะกรรมการ กสทช.  และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ที่อิงกับมาตรฐานสากลของหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในต่างประเทศ  และเป็นมาตรฐานสากล
  
ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบให้มีการจัดร่างประกาศจรรยาบรรณ กสทช. ฉบับใหม่เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติ คำนึงถึงธรรมาภิบาล และความโปร่งใสขององค์กรบนมาตรฐานเดียวกันกับองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ  หรือแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีธรรมภิบาลสามารถให้สาธารณะตรวจสอบได้โดยอิงมาตรฐานเดียวกับองค์กรกำกับดูแลในต่างประเทศ
   
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการดำเนินงานของ กสทช.มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย การรับรองของขวัญ การรักษาระยะห่างจากผู้ประกอบการอยู่แล้ว โดยเห็นควรให้ส่งให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดทำร่างจรรยาบรรรณต่อไป  โดยให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของบอร์ด และสำนักงาน
  
นายฐากร กล่าวต่อว่า กรณีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ของบอร์ดแต่ละคน กสทช.กำหนดไว้คนละ 3 ล้านบาทต่อปี ส่วน ประธาน กสทช. 3-5 ล้านบาทต่อปี โดยแยกส่วนเป็นงบของ บอร์ด กสท. 15 ล้านบาท และบอร์ด กทค. 15 ล้านบาท รวมเป็น 30 ล้านบาทต่อปี  รวมทั้งการใช้งบประมาณ "รับรอง" จะมีการแก้ไขนิยามให้มีความชัดเจนว่า เป็นงบ "รับรองในภารกิจของ กสทช.เท่านั้น"
  
ขณะที่นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า การเดินทางไปต่างประเทศ หรือการเดินทางโดยเครื่องบินในที่นั่งชั้นเฟิร์สคลาสของกรรมการ ถือเป็น "การใช้สิทธิ" ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้อยู่แล้ว "มิใช่" เป็นเรื่องผิดหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการทำงานของกรรมการแต่อย่างใด
 
ทั้งนี้  ที่ประชุมบอร์ด กสทช. มีความเห็นให้นำมาตรฐานจรรยาบรรณ และจริยธรรม ขององค์กรกำกับดูแลในประเทศต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นของกรรมการ กสทช. เสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงร่างจรรยาบรรณต่อไป

 

ที่มา: เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์