กวีตีนแดง: ถนนนี้กลับบ้าน (The Road Home)

จะเอาเลือดเนื้อประชาชน
ทำถนนอีกกี่สาย
ป่นกระดูกแทนกรวดทราย
โรยทางให้ใครย่างก้าว
ถนน...นี้กลับบ้าน
กลืนเลือดนั่นเพื่อเพื่อนเรา
กอดซากฝันอันผุเก่า
ความทรงจำแสนเศร้า
...เราไม่ทอดทิ้งกัน

แล้วเรา...
จะออกจากบ้านอีกครั้ง
ถอดทิ้งความหลัง
ไว้คนละฝั่งทางฝัน
กอดธงคนละผืน
ยืนบนทางต่างสายกัน
เอ่ยคำอำลาสั้นสั้น
ฉันขอให้เธอ...โชคดี

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์