องค์กรต้านคอร์รัปชันตั้งคำถามใช้ ม.44 ยกเว้นกฎหมายฮั้วประมูลรถไฟความเร็วสูงโคราช

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งคำถาม คสช.ใช้ม.44 โครงการรถไฟความเร็วสูงกทม.-โคราช พร้อมเทียบสมัยชัชาติ อดีต รมว.คมนาคมที่ทำเรื่องความโปร่งใส แต่คสช.ไม่ทำ 3 ประเด็น 

18 มิ.ย.2560  เพจองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันโพสต์ข้อความตั้งคำถามถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงที่มีการใช้มาตรา 44  ยกเว้นการบังคับใช้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 (หรือที่มักเรียกว่า กฎหมายฮั้วประมูล)  พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีสิ่งสำคัญที่ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว.คมนาคมทำแล้วแต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทำ ข้อความมีดังนี้

"โครงการรถไฟความเร็วสูง"

น่าสนใจมากว่า ทำไมรัฐบาลจึงใช้มาตรา 44 ยกเว้นการบังคับใช้ พ.ร.บ. ฮั้วประมูล เพราะการทำผิดตามกฎหมายนี้ต้องมีพฤติกรรมและเจตนาที่ทุจริตในการจัดซื้อฯ ซึ่งเป็นการคอร์รัปชัน

และมีสิ่งสำคัญที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีต รมว. คมนาคมในรัฐบาลชุดที่แล้วทำ แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทำ คือ

1. ยอมรับกลไกการตรวจสอบตามกฎหมายทุกประการเพื่อความโปร่งใส

2. ให้จัดซื้อโดยการประมูลแบบ International Bidding เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรี เปิดรับเทคโนโลยีและข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับประเทศ

3. ประกาศแผนแม่บทของโครงการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศให้ประชาชนทราบ

การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น แต่ต้องมีการศึกษาและบริหารโครงการด้วยความรอบคอบโปร่งใสเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาว

ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปขัน (ประเทศไทย)

ทั้งนี้ คำสั่งดังกล่าวได้แก่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา สรุปเนื้อหาได้ว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวมีอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะข้อจำกัดตามกฎหมาย ด้วยเหตุที่การดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้เป็นการดำเนินการในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล โดยสภาพข้อเท็จจริงย่อมจำเป็นต้องยกเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบบางเรื่อง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำสัญญาจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นตัวแทนของประเทศจีนที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนารถไฟความเร็วสูงที่ได้รับการรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพจาก National Development and Reform Commission ของจีน เพื่อดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา ในด้าน 1. การออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา 2.งานที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโยธา 3. ระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลลากร โดยในการทำสัญญาจ้างดังกล่าว ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาและระเบียบ 1. กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดหาผู้ประกอบการและการเสนอราคา 2.กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 3. คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 11/2560 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐ 4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม 5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 6.ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2544 7.ระเบียบการรถไฟแห่งประเทศว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2544

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์