ขอเป็นนายก 3 วัน จะนำนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อสร้างธรรมาธิปไตย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

ปรัชญาการเมือง (Polities) การเมืองเป็นกิจกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งมีผลต่อสังคมส่วนรวมด้วยความยินยอมของสังคมนั้นๆ

จากการศึกษาปรัชญาการเมืองของบรรดานักปราชญ์ทางการเมือง เช่น อริสโตเติล เพลโต หรือนักปรัชญาต่างๆ สรุปได้ว่าการเมืองเป็นเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม โดยให้คุณค่าต่อการให้การศึกษาอย่างมาก การเมืองเป็นวิถีชีวิต ทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมือง

อิบนิ คอนดูน ระบุไว้ในหนังสือ “ มุกอดดิมะฮ์ ” ของท่านว่า องค์กรทางสังคมของมนุษย์นั้นถือเป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งบรรดานักปรัชญาทั้งหลายต่างได้แสดงให้เห็นถึงความจริงในประเด็นดังกล่าวนี้ โดยระบุ โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว มนุษย์นั้นคือการเมือง นั่นก็คือ พวกเขาไม่สามารถที่จะทำหรือจะสร้างสรรค์สิ่งใดๆได้เลย หากปราศจากองค์กรทางสังคม

ฟารอบีย์ (ซียาซะตุลมะดีนะฮ์ หลักรัฐศาสตร์แห่งอุตมรัฐ)ท่านฟารอบีย์ได้กล่าวถึงเรื่อง “ นครแห่งอารยะ ”หรืออุตมรัฐในปรัชญาของท่านไว้ว่า ระบอบการเมืองที่มีคุณธรรมคือ การนำพาความดีงามไปสู่ประชาชนและนำมนุษยชาติสู่เป้าหมายของการสร้างคือความสันติสุขที่แท้จริง ซึ่งการไปสู่ความผาสุกและสันติสุขนั้นจะเกิดขึ้นมาเองมิได้ นอกจากผ่านระบอบการเมืองและการปกครองที่มีคุณธรรม(ธรรมารัฐ)เท่านั้น อีกทั้งจะนำพาพลเมือง ประชาชนไปสู่ความดีงามทั้งโลกนี้และโลกหน้า

การปกครอง การเมืองในอิสลาม ต้องการให้คนอื่นมีความสุข ในอดีตประเทศไทยทุกอย่างดีหมด อาคาร อาหาร วัฒนธรรม คน เป็นคนธรรมะธรรมโม กลัวบาป เชื่อกฎแห่งกรรม คนทำดีต้องได้ดี แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไปจากสังคมพื้นบ้านที่เอื้ออาทรกันแบบผู้ใหญ่ต้องดูแลผู้น้อย กลายเป็นสังคมที่แล้งน้ำใจหลงอำนาจเพราะอำนาจบันดาลได้หมด ทั้งที่ความเป็นจริง สังคมแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย หากฟื้นฟูวิถีไทยหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆ ประชาชนคงมีความสุข

หากมีโอกาสเป็นนายกสัก 3 วัน จะนำนโยบายหรือบริหารนโยบาย 3 ลด 3 เพิ่ม เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่เป็นวิถีไทย

3 ลด

หนึ่ง ลดคอร์รัปชัน หมายความถึง ลด ละ เลิก ทำการเมืองเพื่อประชาชนไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนเกินที่ควรได้รับ เช่นเงินเดือนหรือเบี้ยประชุมและอื่นๆ หากจะรับเหมาหรือรับงานจากรัฐก็ทำเฉพาะกำไรที่เป็นจริง ไม่โกง ไม่ลดสเปก ไม่สอดไส้

สอง ลดของมึนเมา อุบัติเหตุก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนยาเสพติดก่อให้เกิดการทำลายเด็กเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ส่วนคนขายก็ติดคุก ชีวิตขาดมงคลเพราะได้เงินมาจากสิ่งอบายมุข

สาม ลดการพนัน การพนันเป็นที่พึ่งของคนจน แม้จะมีความดีอยู่บ้าง เมื่อชนะ แต่คนแพ้ก็เสียใจ ฉะนั้นลด ละ เลิกให้ได้

3 เพิ่ม

หนึ่ง เพิ่มการปฏิบัติธรรมในทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา ต้องเน้นที่การปฏิบัติ คือไม่อคติ ไม่ฉ้อโกง ไม่หวังผลตอบแทนที่ไม่ควรได้ วัด มัสยิด หรือสถานที่ของศาสนา ผู้นับถือศาสนาจะต้องส่งเสริมพัฒนาให้ดูดี ควรเพิ่มงบประมาณให้เป็นที่น่าอยู่ น่าพักผ่อน เรียนรู้เรื่องหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอ

สอง เพิ่มรายได้ รายได้เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประชาชน เพราะเป็นเรื่องปากท้องทุกคนอยากกินอาหารดีอย่างมีความสุข อยากอยู่สบาย ประชาชนทุกคนต้องทำงานหนัก รักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้ทันคน ทันโลก ทันเหตุการณ์ คนรวยต้องช่วยคนจน ชุมชนทุกชุมชนต้องมีผู้นำและผู้ตาม ขัดแย้งต้องใช้วิธีเจรจา ไม่ใช้คำสั่งหรือหากจำเป็นต้องใช้ควรใช้น้อยๆ

สาม เพิ่มทักษะด้านประชาธิปไตย ประชาธิปไตยในสายเลือดของทุกคนทั้งในภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ประชาธิปไตยแบบ 3 ธรรม

คารวะธรรม ปัญญาธรรมและสามัคคีธรรม งานทุกอย่างต้องเริ่มที่ทุกคนในองค์กร ต้องมีส่วนร่วม ตัดสินใจ รับผิดชอบตรงไป ตรงมา ไม่เกรงใจ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง บนพื้นฐานของความรักและสามัคคี แค่นี้ก็สามารถนำพาประชาชนประเทศสู่ธรรมาธิปไตยได้ แค่ 3 วัน เป็นนายกในฝัน ทุกคนคงมีความสุข คนฝันก็มีความสุขด้วย

 

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น