กวีประชาไท: มากกว่าบาป

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

อย่าเด็ดดอกไม้..

ที่คนอื่นเขาปลูกไว้เลยท่าน

สุนทรียภาพจักร่วงหล่น

หมู่ภมรจักไร้ซึ่งทิศทาง

และมันก็มิใช่บาปแต่อย่างเดียว

แต่ท่านเองก็จะไร้ประโยชน์ไปด้วย

เพราะท่านเองคงไม่ได้กลิ่นหอมของกิ่งก้าน

เกสร

กลีบดอกที่กำลังตูมบาน

และความรัก..

ของดอกไม้ที่ท่านถือครองไว้

ดอกนั้นหรอก...

 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์