โปรดเกล้าฯ เหรียญรัตนาภรณ์-เครื่องราชฯ ให้มหาเศรษฐี

โปรดเกล้าฯ เหรียญรัตนาภรณ์-เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้มหาเศรษฐี คนในตระกูลเจียรวนนท์ สิริวัฒนภักดี ปราสาททองโอสถ ล่ำซำ ฯลฯ

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

1 ก.พ.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์และ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับบุคคลในตระกูลนักธุรกิจดัง 

โดย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายธนินท์ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

2. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

3. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

4. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

5. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4  

6. นางยุพา ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

7. นายวัลลภ เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

8. นางนวลพรรณ ล่ำซำ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 4 

9. นายสุภกิต เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5 

10. นายศุภชัย เจียรวนนท์ เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 5

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 50 คน ดังนี้ มหาวชิรมงกุฎ 1. นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 2. นายสันติ ภิรมย์ภักดี 3. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 4. นางจิตติมา จารุจินดา 5. นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์ 6. นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ 7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

ประถมาภรณ์ช้างเผือก 1. คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ 2. นางนวลพรรณ ล่ำซำ 3. นายวิชัย เบญจรงคกุล 4. นายสุภกิต เจียรวนนท์ 5. นายศุภชัย เจียรวนนท์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 1. นายวุฒา ภิรมย์ภักดี 2. นายวาปี ภิรมย์ภักดี 3. นายวัลลภ เจียรวนนท์ 4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ 5. นางยุพา ล่ำซำ 6. นางเอมอร ศรีวัฒนประภา 7. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ 8. นายสารัชถ์ รัตนาวะดี 9. นางวัลลีย์ ปราสาททองโอสถ 10. นายปณต สิริวัฒนภักดี 11. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 12. นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล 13. นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 14. นางมาริษา เจียรวนนท์ 15. นายจาตุรนต์ โกมลมิศร

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 1. นางมุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล 2. นางรัตนา จิราธิวัฒน์ 3. นางละออ ตั้งคารวคุณ 4. นางนลินี รัตนาวะดี 5. นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 6. นางเด่นนภา ปราสาททองโอสถ 7. นายสาระ ล่ำซำ 8. นางวรรณพร พรประภา 9. นายอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 10. นายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา 11. นายทศ จิราธิวัฒน์ 12. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ 13. นางบุษดี เจียรวนนท์ 14. นางสาววรมาศ ศรีวัฒนประภา 15. นางสาวอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา 16. นางอาทินันท์ พีชานนท์ 17. นางวัลลภา ไตรโสรัส 18. หม่อมหลวงตรีนุช สิริวัฒนภักดี 19. นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี 20. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 21. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมย์ภักดี 22. นายธนะวุฒิ ภิรมย์ภักดี 23. นางสาววรัญญา ยอดนวล

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์