‘ประยุทธ์’ กล่าวเปิดเสวนา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมใช้ 1 มิ.ย.นี้ เร่งทุกองค์กรสร้างความเข้าใจ

นายกฯ เปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ย้ำรัฐบาลผลักดันขับเคลื่อนการตรากฎหมาย กำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ให้สอดคล้องหลักการสากล สร้างความเชื่อมั่นให้สังคมทุกระดับ มีผลบังคับใช้ 1 มิ.ย. 65 นี้

23 พ.ค.2565 เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลรายงานถึงกรณี ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่าวันนี้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผ่านบันทึกวีดิทัศน์ ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Online และ Onsite ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบันระบบดิจิทัลกลายเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งจะมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าใช้งาน และพบว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมาก ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ยังไม่ตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บจากประชาชน ทำให้ข้อมูลมีการรั่วไหลออกไปยังผู้ไม่ประสงค์ดี สร้างความเดือดร้อนให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศโดยรวม

ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามผลักดันและขับเคลื่อนการตราพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติตาม และเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการสากลที่ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญ และต่างนำหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตราเป็นกฎหมายเพื่อคุ้มครองประชาชน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.2565 นี้ ซึ่งจะก่อเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมในทุกระดับ ประชาชนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูล และมีสิทธิต่าง ๆ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีมาตรฐานในการจัดการดูแลข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ประเทศมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องหลักการสากล รวมทั้งสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็ง เนื่องจากสามารถตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐและภาคธุรกิจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องเหมาะสม

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเร่งเดินหน้าในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิ ในฐานะการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว เพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การจัดงานสัมมนาแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการดูแลข้อมูลของหน่วยงาน สื่อมวลชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักรู้ถึงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มิ.ย.2565 นี้

จับตา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่ข้อยกเว้นสำคัญกว่าหลักการ

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ถูกเลื่อนการบังคับใช้มา 3 ปี การเลื่อนครั้งล่าสุดรัฐบาลอ้างเรื่องผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก็มีการตั้งอนุสิษฐ คุณากร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่าย

นคร เสรีรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้อำนวยการ Privacy Thailand ตั้งข้อสังเกตว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ยังเป็นข้าราชการและอดีตข้าราชการทำให้เกิดความไม่มั่นใจว่าจะยึดหลักการคุ้มครองเสรีภาพของพลเมืองจริงๆ หรือไม่ 

อีกทั้งนครยังมองว่าการใช้กฎหมายนี้เน้นไปเรื่องทางเทคโนโลยีมากกว่าเรื่องการคุ้มครองสิทธิจากการที่ให้ผู้ใช้กฎหมายไปอยู่กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเขามองว่าควรจะเป็นลักษณะองค์กรอิสระที่สามารถตรวจสอบและมีกลไกกำกับโดยองค์กรที่ประชาชนเลือกมา ซึ่งหากเป็นองค์กรที่ไม่อิสระก็อาจจะเอียงไปหาฝ่ายรัฐ

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์