'เพื่อไทย' จับตา 30 พ.ย 65 ชี้ชะตากฎหมายเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

'เพื่อไทย' จับตา 30 พ.ย 65 ชี้ชะตากฎหมายเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่  แนะ 'รวมไทยสร้างชาติ' เร่งประกาศหนุน 'ประยุทธ์' เป็นแคนดิเดตนายกฯอันดับ 1 อย่างเป็นทางการ


นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

26 พ.ย. 2565 ทีมสื่อพรรคเพื่อไทย แจ้งข่าวว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้อง ของ ส.ส./ส.ว 105 คน ผ่านประธานรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 และมาตรา 94 หรือไม่ และตราขึ้นไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือไม่ และศาลได้กำหนดนัดแถลง ด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธ ที่ 30 พ.ย 2565 เวลา 09.30 น. ซึ่ง กกต.ในฐานะเจ้าของร่าง พ.ร.ป ได้ทำคำชี้แจงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ 2564 และร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่.. พ.ศ. ....ซึ่งประธาน กกต.ได้ชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ 2564 ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ม.92 ถึง ม.94 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเลือกตั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยยกเลิกวิธีการคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละพรรคจะพึงมี และส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงจะได้รับ กกต.จึงไม่มีกรณีที่จะต้องคำนวณหาจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อตาม ม.92 ถึง ม.94

เรื่องนี้เป็นที่สนใจ มีการวิพากษ์วิจารณ์ คาดการณ์ถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในแง่มุมต่างๆ นานา บางช่อง บางคน พูดถึงจะกลับไปหาร 500 ได้อีก ดูจากคำร้องแล้ว ศาลจะต้องวินิจฉัยว่า ม.25 และ ม.26 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ม.93 และ ม.94 และกระบวนการตราขึ้นไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่เท่านั้น

สาระสำคัญ ของ ม.25 และ ม.26 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม ให้ยกเลิกการคำนวณ ส.ส. พึงมี และ ส.ส. บัญชีรายชื่อพึงได้รับ ตาม ม.93 กรณีเลือกตั้งทั่วไปในเขตเลือกตั้งที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จ หรือยังประกาศผลไม่ครบทุกเขตเลือกตั้ง ตาม ม.94 กรณีภายใน 1 ปี หลังวันเลือกตั้งทั่วไป แล้วมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุไม่สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวต้องนำคะแนนจากเขตเลือกตั้ง ไปคำนวณด้วย เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบเลือกตั้ง เป็นแบบบัตร 2 ใบ คิดคะแนน ส.ส.บัญชีรายชื่อจากบัตรเลือกตั้งที่เลือกพรรคการเมืองแล้ว จึงไม่มีกรณีคำนวณ ตาม ม.93 และ ม.94

จากคำชี้แจงของ กกต.ไม่มีข้อความใดบ่งชี้ว่า ม.25 ม.26 ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ม.93 และ ม.94 ผู้ร้องไม่ได้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หาร 100 ตาม ม.23 ของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือไม่ จึงเป็นเหตุมิให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาในกรณีนี้

ดังนั้น "ศาลรัฐธรรมนูญก็จะวินิจฉัยว่า การยกเลิกไม่คำนวน ส.ส.พึงมี และส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองพึงจะได้รับ ตาม ม.25 และ ม.26 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ ม.93 และ ม.94 และวินิจฉัยกระบวนการตราร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เท่านั้น ถ้าวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้ง กรณีไม่ใช่สาระสำคัญ 2 มาตรานี้ก็ใช้บังคับไม่ได้ ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ก็เข้าสู่ขั้นตอนนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่ถ้าเป็นสาระสำคัญ ก็ตกทั้งฉบับ ต้องไปยกร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้งใหม่ ส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาใหม่ ไม่มีกลับไป #หาร500 แน่นอนครับ" นพ.ชลน่าน กล่าว

แนะ 'รวมไทยสร้างชาติ' เร่งประกาศหนุน 'ประยุทธ์' เป็นแคนดิเดตนายกฯอันดับ 1 อย่างเป็นทางการ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี พรรครวมไทยสร้างชาติ จะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นแคนดิเดตนายกฯ อันดับ 1 ว่า ขอแสดงความยินดีกับพล.อ.ประยุทธ์ พี่หาพรรคที่จะสนับสนุนตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกฯได้แล้ว เพราะถ้าขืนทู่ซี้อยู่พรรคพลังประชารัฐต่อไป คงต้องลดชั้นลงมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ตามที่ลูกพรรคพลังประชารัฐเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ และพรรครวมไทยสร้างชาติ ไปเอาความมั่นใจมาจากไหน ที่จะเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯอันดับ 1 เพราะพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้น ยังไม่กล้าเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เลย แผนนายกรัฐมนตรีคนละครึ่งที่จะแบ่งกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคนละ 2 ปี อาจมีอันต้องพับแผน ถ้าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนละครึ่ง คงต้องบากหน้าไปขอหารกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมากกว่า 8 ปีรัฐบาลประยุทธ์ มีผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีอะไรไปนำเสนอกับประชาชน นโยบายเก่าที่หาเสียงและแถลงนโยบายไว้ร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ ยังทำไม่สำเร็จเลย ถ้าจะใช้วิธีทุกครั้งที่ล้มเหลวจากพรรคเก่า แล้วต้องไปตั้งพรรคใหม่ เพื่อให้ประชาชนลืมความผิดพลาดล้มเหลวที่เกิดขึ้นตลอด 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ คงต้องไปตั้งพรรคใหม่ทุกการเลือกตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่วันนี้พรรคพลังประชารัฐกลับทิ้งพล.อ.ประยุทธ์ ไว้ข้างหลังเสียเอง จนต้องดิ้นรนหาพรรคการเมืองใหม่สังกัด ประชาชนไม่กังวลที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อพล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯอันดับ 1 แต่ที่กังวลคือกลัวว่าจะไม่กล้าเสนอมากกว่า จึงขอให้พรรครวมไทยสร้างชาติเร่งประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการ ไม่ต้องลับลวงพรางกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

“หวังว่าการปฏิรูปการเมืองของพล.อ.ประยุทธ์ คงไม่ใช่ ความพยายามรอบใหม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจกลับมาอีกรอบ แล้วแก้รัฐธรรมนูญปลดล็อกวาระนายกฯ 8 ปี เพื่อขออยู่ยาว 20 ปีตามยุทธศาสตร์ชาติ” นายอนุสรณ์กล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์